OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12.04.2020 r.

Parafia Rzymskokatolicka  pw. Nawiedzenia N. M. P. ul. Niepodległości 35
77-416 Tarnówka tel. 67 266 40 33 Konto: SBL Złotów  94894100060023551620000010.

 1. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo spokoju, cierpliwości, a także wzmocnienia relacji ze Zbawicielem, dzięki któremu cały czas nie tracimy nadziei. Chrystus zmartwychwstał i niech zmartwychwstanie w każdym z nas.
 2. W tygodniu Msze św. o godz. 00 z wyjątkiem środy o godz.18.00. Po Mszy nowenna przed niedzielą Miłosierdzia Bożego.
 3. Trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, więc w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 4. Za tydzień niedziela Miłosierdzia Bożego, okazja do uzyskania odpustu zupełnego. Nabożeństwo po Mszy św. o godz. 11.00.
 5. Przy wyjściu z kościoła jest najnowszy świąteczny nr Gościa Niedzielnego.
 6. W dalszym ciągu zachęcamy wszystkich Parafian do wzmożonej modlitwy prywatnej o ustąpienie epidemii i włączenie się w modlitwę różańcową codziennie o godz. 20.30.
 7. Przypominamy, że Bp. E. Dajczak wydał dyspensę zwalniającą wiernych z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do odwołania. Prosi natomiast, aby uczestniczyć we Mszy św. poprzez dostępne media.
 8. Intencje mszalne na filiach

Bartoszkowo – 19.04 +Ryszard
Osówka – 26.04. +z rodziny  Gadowskich
Piecewo – 26.04 +Roman Puzon
Płytnica – 26.04+ z rodziny Stawiszyńskich
Sokolna 19.04 +Kazimiera Świrkula 1 rocz. śm.

Wskazania ws. sprawowania posług duszpasterskich

Parafia Rzymskokatolicka  pw. Nawiedzenia N. M. P. ul. Niepodległości 35
77-416 Tarnówka tel. 67 266 40 33 Konto: SBL Złotów  94894100060023551620000010.

Dnia 20 kwietnia br. wejdą w życie zmiany w ograniczeniach, które umożliwią w jakimś stopniu uczestniczenie wiernych w kulcie religijnym. Przypominajmy, że w kościołach i kaplicach muszą zostać zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa. Jest to okazja do rozpoczęcia powrotu wiernych do naszych świątyń, w taki sposób, w jaki pozwalają na to przepisy sanitarne. Nie zapominajmy o wyrazach wdzięczności wobec wiernych, którzy przestrzegają norm i rygorów bezpieczeństwa oraz są solidarni we wspieraniu duchowym i materialnym wspólnoty, zwłaszcza najbardziej potrzebujących. Niniejsze zalecenia mają pomóc w znalezieniu się w nowej rzeczywistości duszpasterskiej.

Poniższe wskazania obowiązują od poniedziałku po Niedzieli Miłosierdzia 20 kwietnia br., aż do odwołania. 

 1. Eucharystia

Przypominam, że w dalszym ciągu aktualna jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z Mszami św. i nabożeństwami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.Należy obliczyć powierzchnię kościoła i kaplicy (prezbiterium, nawy główna i boczne, chóry, bez zakrystii i pomieszczeń gospodarczych) i liczbę wiernych mogących brać udział w liturgii (1 osoba na 15 m2). Przelicznik ten nie dotyczy tylko i wyłącznie księży, a zatem przy tych obliczeniach należy uwzględnić również wszystkich posługujących podczas liturgii. Wewnątrz świątyni należy przestrzegać nakazanego przez prawo odstępu między wiernymi (minimum 2 m). Proponuję, aby oznaczyć miejsca, gdzie wierni powinni usiąść (np. załączone infografiki lub karteczki samoprzylepne). Ułatwi to rozmieszczenie wiernych i uchroni księży przed niepotrzebnym zamieszaniem.
W parafiach, w których istnieje taka potrzeba, można zwiększyć liczbę celebrowanych Eucharystii. W kościołach i kaplicach o niewielkiej powierzchni można także rozważyć odprawienie dodatkowych Mszy św. niedzielnych w sobotę, począwszy od godz. 16:00.

Kapłani mogą odprawiać Mszę św. bez maseczek ochronnych, ale muszą zachować od siebie minimalny odstęp 2 m. Wierni powinni mieć zasłonięty nos i usta przez całą liturgię Mszy św. Obowiązek ten dotyczy także osób posługujących podczas liturgii (ministranci, lektorzy, nadzwyczajni szafarze, kościelni itd.).

Podczas Komunii św. ważne jest dbanie o higienę dłoni, zarówno przez szafarzy, jak i wiernych. Zalecam więc dezynfekcję dłoni przed rozpoczęciem rozdawania Komunii św. i po jej zakończeniu. Nie wolno rozdzielać Komunii św. w rękawiczkach ochronnych. Zgodnie z rekomendacją służb sanitarnych kapłan na czas udzielania Komunii św. ze względu na bezpośredni kontakt z wiernymi musi założyć maseczkę ochronną. Porządek Komunii św. powinien być wyraźnie zapowiedziany przez kapłana przed jej rozdzielaniem. Trzeba wytłumaczyć wiernym, że twarz należy odsłonić bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. tak, aby nie dotykać zewnętrznej części maseczki, np. chwytając za gumkę czy tasiemkę.
W niedzielę, 19 kwietnia br., należy poinformować w ogłoszeniach parafian o maksymalnej liczbie osób mogących uczestniczyć w liturgii od dnia 20 kwietnia br. Ponadto na drzwiach kościoła i kaplicy powinno się wywiesić informację o liczbie osób, które mogą jednocześnie w nim przebywać (do wykorzystania załączona do wskazań infografika).
Proszę o roztropność i odpowiedzialność w podejmowaniu różnych inicjatyw. W wielu parafiach zostały wymierzone księżom proboszczom kary za przekroczenie dopuszczalnej liczby wiernych (od 10 do 30 tysięcy złotych). Trzeba również pamiętać, że możliwość sprawowania kultu religijnego dotyczy wyłącznie budynków, a nie przestrzeni poza nimi, np. placu kościelnego.

 1. Sakrament pokuty i pojednania

W tym roku okres spowiedzi wielkanocnej trwa do 7 czerwca (uroczystość Trójcy Najświętszej).  Sprawujmy więc sakrament pokuty i pojednania, kontynuując możliwość umawiania się indywidualnego. Można już także wyznaczać konkretne godziny posługi sakramentalnej w kościele parafialnym oraz
w kościołach i kaplicach filialnych. Warto podać porządek spowiedzi poprzez osoby lokalnie zaangażowane (sołtys, kościelny). Współpracujmy w ramach dekanatu, podobnie jak podczas rekolekcji parafialnych. W dalszym ciągu nie wolno spowiadać w konfesjonałach, lecz adaptować do tego
np. zakrystię, salę parafialną, kruchtę kościoła bądź inne godne pomieszczenie, zachowujące wymogi sanitarne: odległość minimum 2 m, 1 osoba na 15m2, zasłonięte usta i nos przez księdza i penitenta.

III. Inne sakramenty

W związku z ostatnimi komunikatami podawanymi przez władze państwowe należy ostatecznie przyjąć: 
Chrzest: W zaistniałej sytuacji nie jest możliwe celebrowanie chrztu wielu dzieci równocześnie. Może być on celebrowany poza Mszą św. z liturgią słowa (por. Rozdział II Obrzędów chrztu dzieci), nawet
w dni powszednie. Za każdym razem należy pobłogosławić świeżą wodę i starannie oczyścić chrzcielnicę.
I Komunia św.: Należy jak najszybciej podjąć ostateczną decyzję o przeniesieniu Komunii św. na przełom września i października (z wyłączeniem niedzieli 20.09.2020 r. – diecezjalna pielgrzymka do Skrzatusza
i z uwzględnieniem sesji synodalnej w sobotę 26.09.2020 r.) po to, aby od początku roku szkolnego mieć czas na przygotowanie dzieci i parafii do uroczystości. Duszpasterzy zachęcam, by byli
w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub e-mailowym) z rodzicami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.
Bierzmowanie: Wszystkie odwołane celebracje zostają przeniesione na jesień 2020 r. 

 1. Pogrzeb

Można odprawić Mszę św. pogrzebową z zachowaniem wszystkich powyższych przepisów. Na cmentarzu należy zachować obowiązujące przepisy sanitarne zarówno przy stacji w kaplicy, jaki i przy grobie, łącznie z liczbą osób uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych. Administrator cmentarza ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów sanitarnych.
Pozostałe zalecenia utrzymuję bez zmian. Przypominam, że mają one charakter nadzwyczajny i tymczasowy, tj. wynikający z występowania epidemii SARS-CoV-2. Jednocześnie proszę księży w tych trudnych dniach o zachowanie jedności w respektowaniu wskazań oraz zarządzeń i zobowiązuję do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

+ Edward Dajczak   Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

INTENCJE MSZALNE 19 – 26. 04. 2020

Niedziela 19.04.
7.45 – O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących, zm. z naszych rodzin, zm. kapłanów i biskupów, dla wspólnoty Krzyża P.J. Konającego o dar wzajemnej miłości, pokoju, pojednania między małżonkami i całymi rodzinami oraz o potrzebne łaski dla parafian Tarnówki, pielgrzymów i kapłanów.
11.00 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. i wszelkie potrzebne łaski z ok. 70 urodzin.


Poniedziałek 20.04.
9.00 + Halina, Władysław i Eugeniusz.
9.00 – O Boże błog., opiekę Maryi, zdrowie, dary Ducha Św. dla Zuzi w 10 urodziny.


Wtorek  21.04.
9.00 – W int. Danuty i Henryka z rodziną o Boże błog. i potrzebne łaski.
9.00 – O dar życia wiecznego dla ks. Piotra Pietrzyka.


Środa  22.04.
9.00 + Antoni, Franciszka i Sabina.
9.00 – W int. Danuty i Henryka z rodziną o Boże błog. i potrzebne łaski.


Czwartek  23.04.
9.00 – Z ok. 15 r. ślubu Wiesława i Anny o Boże błog. opiekę M.B. i potrzebne łaski.
9.00 – O Boże błog., opiekę M.B. i dary Ducha Św. dla ks. proboszcza z ok. imienin – int. od Koła Misyjnego.


Piątek  24.04.
9.00 – O zdrowie i Boże błog. z ok. urodzin Juliana i Janiny.
9.00 + Gabriela Wiśniewska (od ucz. pogrzebu).


Sobota  25.04.
9.00 – O zdrowie i potrzebne łaski dla Ksawerego z ok. 10 ur. i Filipa z ok. 5 ur.
9.00 +  Kazimierz i Zofia Gajek (12 r.śm.).


NNiedziela 26.04.
7.45 + Józefa, Anna, Marceli, Michał Pańczyniak. + Janina, Weronika, Wiktoria, Stanisław i Bronisław Kozłowscy.
11.00 – rez. p. Barczykowska.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12.04.2020 r.

Parafia Rzymskokatolicka  pw. Nawiedzenia N. M. P. ul. Niepodległości 35
77-416 Tarnówka tel. 67 266 40 33 Konto: SBL Złotów  94894100060023551620000010.

 1. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo spokoju, cierpliwości, a także wzmocnienia relacji ze Zbawicielem, dzięki któremu cały czas nie tracimy nadziei. Chrystus zmartwychwstał i niech zmartwychwstanie w każdym z nas.
 2. W tygodniu Msze św. o godz. 00 z wyjątkiem środy o godz.18.00. Po Mszy nowenna przed niedzielą Miłosierdzia Bożego.
 3. Trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, więc w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 4. Za tydzień niedziela Miłosierdzia Bożego, okazja do uzyskania odpustu zupełnego. Nabożeństwo po Mszy św. o godz. 11.00.
 5. Przy wyjściu z kościoła jest najnowszy świąteczny nr Gościa Niedzielnego.
 6. W dalszym ciągu zachęcamy wszystkich Parafian do wzmożonej modlitwy prywatnej o ustąpienie epidemii i włączenie się w modlitwę różańcową codziennie o godz. 20.30.
 7. Przypominamy, że Bp. E. Dajczak wydał dyspensę zwalniającą wiernych z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do odwołania. Prosi natomiast, aby uczestniczyć we Mszy św. poprzez dostępne media.
 8. Intencje mszalne na filiach

Bartoszkowo – 19.04 +Ryszard
Osówka – 19.04.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie
Piecewo – 19.04+Adam Polaczek 
Płytnica – 19.04 – O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Kornelii
Sokolna 19.04 +Jan, Stanisława, Jan, Władysław, Katarzyna, Kazimierz Brodecki

INTENCJE MSZALNE 12 – 19. 04. 2020

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.
7.00 – O Boże błog. opiekę M.B. i potrzebne łaski dla całej rodziny.
11.00 + Irena i Henryk Lisowscy


Poniedziałek Wielkanocny 13.04.
7.45 + Jerzy, Antonina, Jan, Katarzyna i zm. z rodziny.
11.00 – O Boże błog. i opiekę Maryi dla Moniki i Macieja Prarat w 10 r. ślubu oraz dla Stefana, Łucji, Zofii i Elżbiety.


Wtorek  14.04.
9.00 + Wojciech i Aurelia Król


Środa  15.04.
18.00 + Stefania (5 r.śm.) i Bronisław.
18.00 + Zm. z rodziny Chara: Stanisława (1 r.śm.) i Marian.


Czwartek  16.04.
9.00 + Stanisław Placek (6 r.śm.) i zm. z rodziny.
9.00 + Alicja Masternak (od uczestników pogrzebu).


Piąek  17.04.
9.00 + Marta Zawadzka (2 r.śm.)
9.00 + Józef Zawadzki (12 r.śm.)


Sobota  18.04.
9.00 – Z ok. 22 r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
9.00 + Zm. z rodziny Synowskich: Aniela (10 r.śm.) i Czesław (34 r.śm.).


Niedziela Miłosierdzia Bożego  19.04.
7.45 – O miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących, zm. z naszych rodzin, zm. kapłanów i biskupów, dla wspólnoty Krzyża P.J. Konającego o dar wzajemnej miłości, pokoju, pojednania między małżonkami i całymi rodzinami oraz o potrzebne łaski dla parafian Tarnówki, pielgrzymów i kapłanów.
11.00 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. i wszelkie potrzebne łaski z ok. 70 urodzin.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Palmowa – 05.04.2020 r.

Parafia Rzymskokatolicka  pw. Nawiedzenia N. M. P. ul. Niepodległości 35
77-416 Tarnówka tel. 67 266 40 33 Konto: SBL Złotów  94894100060023551620000010.

 1. W tygodniu Msze św. od poniedziałku do środy o godz. 9.00. Okazja do spowiedzi od godz. 8.30.
 2. W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę Liturgia o godz. 18.00. W czwartek wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 17.30. W piątek spowiedź św. od godz. 19.00 do 20.00. Prosimy, by w kościele jednocześnie przebywało do 5 osób.
 3. Prosimy, by przeżyć liturgię Triduum paschalnego w domu korzystając z dostępnych mediów.
 4. W wielką sobotę święcenie pokarmów przez księży zostaje odwołane z powodu zaostrzenia przepisów dotyczących ogólnopolskiej kwarantanny.
 5. Msza św. rezurekcyjna w niedzielę o 7.00.
 6. Czas spowiedzi wielkanocnej został wydłużony do 7 czerwca.
 7. Zachęcamy wszystkich Parafian do wzmożonej modlitwy prywatnej o ustąpienie epidemii oraz o włączenie się w modlitwę różańcową codziennie o godz. 20.30.
 8. Zachęcamy również do odwiedzin parafialnej strony internetowej, gdzie są umieszczane wszelkie bieżące informacje, ogłoszenia oraz intencje mszalne.
 9. Bierzmowanie z informacji jakie posiadamy z Kurii naszej diecezji wskazują, że bierzmowania zostały przeniesione na termin jesienny. Wszelkie spotkania dla kandydatów i ich rodziców są zawieszone do ustąpienia pandemii koronowirusa.
 10. Intencje mszalne na filiach

Bartoszkowo – 12.04 +Maria i Michał Ptasznik; 13.04 – int. wolna
Osówka – 12.04.+Tadeusz, Marianna, Stanisław Stakuć, Jan Stańczyk;13.04+Elżbieta Rumin
Piecewo – 12.04+Zdzisław Kuś 17 rocz.śm.; 13.04 – +Jadwiga Fiuk 2 rocz. śm.
Płytnica – 12.04 + Franciszek Zawadzki; 13.04 – +Lucyna, Józef, Michał Piotr Życzkowscy
Sokolna 12.04 +Henryk Zieliński; 13.04- +Krystyna, Janusz, Burdziak, Maria, Piotr Telka

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

OBRZĘDY WSTĘPNE

K: W imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego.
W: Amen.

K: Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. 

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy,

K: Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie Żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
Szafarz w milczeniu kropi pokarmy wodą święconą

INTENCJE MSZALNE 05 – 13. 04. 2020

Niedziela  05.04.
7.45. – O Boże błog. i opiekę M.B. dla Adama z ok. urodzin.
11.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz zmarłych z rodzin: Stępień, Bukalskich, Sławskich, Cedro, Binięda, Kidackich i Radke.


Poniedziałek  06.04
9.00 + Jan Stępień  (15 r.śm.).
9.00 – O Boże błog. i potrzebne łaski dla Wiesławy i Edmunda z ok. 10 r. ślubu.


Wtorek  07.04.
9.00 – O zdrowie i błog. Boże dla Danuty i Henryka wraz z rodziną – Int. od czcicieli krzyża P.J. konającego


Środa  08.04.
9.00 + Z rodz. Waśkowiak i Nowickich.
9.00 + Teofila, Stefania, Józef, Bartłomiej i zm. z rodziny.


Czwartek  09.04.
18.00 – W int. kapłanów posługujących w naszej parafii z ok. ustanowienia Sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.
18.00 – W intencji parafian.


Sobota 11.04.
18.00 – O zdrowie i błog. Boże dla Danuty i Henryka wraz z rodziną.
18.00 – O łaskę nieba dla + Henryki i Władysława Guzik.


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.
7.00 – Za parafian
11.00 + Irena i Henryk Lisowscy


NPoniedziałek Wielkanocny 13.04.
7.45 + Jerzy, Antonina, Jan, Katarzyna i zm. z rodziny.
11.00 – O Boże błog. i opiekę Maryi dla Moniki i Macieja Prarat w 10 r. ślubu oraz dla Stefana, Łucji, Zofii i Elżbiety.