Apel bp. Edwarda Dajczaka o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie

Bp Edward Dajczak wystosował krótki komunikat: 

Mając na uwadze powagę sytuacji w naszej części Europy, proszę, aby we wszystkich kaplicach i kościołach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej modlić się w czasie Mszy świętych w intencji pokoju na Ukrainie, dodając wezwanie w modlitwie powszechnej, jak i odśpiewując Suplikację na zakończenie celebracji.

Prośmy – za wstawiennictwem św. Cyryla i Metodego, apostołów Słowian – o pokój i pomyślność dla Europy. Ufam, że dzięki wspólnej i wytrwałej modlitwie, również w intencji ludzi sprawujących władzę, uda się zażegnać widmo wojny i cierpienia tysięcy ludzi.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzesk

7 Niedziela Zwykła 20.02.2022 r.

 1. Msze św. w tygodniu o godz. 17.00. 
 2. We wtorek święto katedry św. Piotra Ap. 
 3. W środę wsp. św. Polikarpa, bp i m. Kancelaria parafialna czynna po Mszy św.
 4. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 16.30. 
 5. W naszym dekanacie, jeśli będzie odpowiednia liczba chętnych, pragniemy zorganizować kurs przedmałżeński. Chętnych prosimy o zapisy do 27 lutego. 
 6. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na budowę kościołów w diecezji. 
 7. Przy wyjściu z kościoła na stoliku są wyłożone koperty na roczną ofiarę od rodziny na sprzątanie i inwestycje w naszej parafii. Za każdą już złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać. 
 8. Otrzymaliśmy informację, że na Madagaskarze, gdzie pracuje nasz rodak. O. A. Brodzik, wiatr poczynił ogromne zniszczenia. Mieszkańcy chcą odbudować szkoły, kościoły, domy dlatego w przyszłą niedzielę będziemy mogli wesprzeć to dzieło składając dobrowolną ofiarę na ten cel. W imieniu mieszkańców Madagaskaru serdecznie dziękujemy za każdy grosz. 
 9. W najbliższą sobotę 26 lutego pragniemy modlić się o błogosławieństwo dla naszej ojczyzny. Po Mszy św. wieczornej zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament i do godz. 21.00 potrwa adoracja i wspólna modlitwa. Zapraszamy wszystkich zatroskanych o los naszej ojczyzny, o jej bezpieczeństwo i pomyślność.

 

 

INTENCJE MSZALNE 20 – 27.02.2022

Niedziela 20.02.

7.45 + Władysław Ponsiek (2 r.śm.), + Halina, Klemens i Franciszka.

11.00 +  Zbigniew Nowicki ( w r.śm.).

——————————————————————————————————————-

Poniedziałek 21.02.

17.00 + Stefania, Michał i Czesław Sobczyk.

17.00 + Marianna i Jan Czapscy.

—————————————————————————————————–

Wtorek  22.02.

17.00 – O radość życia wiecznego dla + Krystyny Grzybek.

—————————————————————————————————–

Środa  23.02.

17.00 – O radość życia wiecznego dla + Stanisława Hermann.

17.00 + Zofia Jabłońska (od uczestników pogrzebu).

—————————————————————————————————–

Czwartek  24.02.

17.00 + Andrzej Twardosz i zmarli rodzice.

17.00 – O Boże błog., zdrowie, opiekę M.B. i św. Józefa dla Danuty i Henryka z rodziną, w intencjach przez nich zanoszonych oraz w int. ks. Bp. Krzysztofa Włodarczyka, wspólnoty krzyża P.J i kapłanów.

—————————————————————————————————–

Piątek 25.02.

17.00 – W int. Panu Bogu wiadomej.

17.00 + Stanisława Cochór ( od uczestników pogrzebu).

—————————————————————————————————–

Sobota 26.02.

17.00 – O Boże błog., zdrowie, opiekę M.B. i św. Józefa dla Danuty i Henryka z rodziną, w intencjach przez nich zanoszonych oraz w int. ks. Bp. Krzysztofa Włodarczyka, wspólnoty krzyża P.J i kapłanów.

17.00 + Krystyna Grzybek (od rodziny Przybyłków z Podlasu).

—————————————————————————————————–

Niedziela 27.02.

7.45 + Krystyna Wiśniewska (9 r.śm.), Augustyn, Helena, Stefania, Kazimiera i Kazimierz Wiśniewscy.

11.00 + Zofia i Kazimierz Jabłońscy (od córki Urszuli oraz wnuka Krzysztofa z rodziną).

———————————————————————————————————–

Przewodniczący Episkopatu prosi o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie

O modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie zaapelował abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski za pośrednictwem biskupów zwrócił się do księży z całej Polski z prośbą o poprowadzenie modlitwy w tej intencji i odśpiewanie suplikacji podczas Mszy Świętych.

„Najserdeczniej upraszam wszystkich księży w całej Polsce za pośrednictwem księży biskupów o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie”- powiedział abp Stanisław Gądecki. „Proszę o to, ażeby w niedzielę, ale też i w dni powszednie odśpiewać suplikację i modlić się w tej intencji, która jest bardzo bliska sercu Polaków, i która jest bardzo potrzebna ze względu na czas, w jakim w tej chwili żyjemy” – dodał.

6 Niedziela Zwykła 13.02.2022 r.

 1. Msze św. w tygodniu o godz. 17.00. 
 2. W poniedziałek wsp. Cyryla i Metodego – patronów Europy. 
 3. Kancelaria parafialna czynna jest w środę po Mszy św. 
 4. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 16.30. 
 5. W naszym dekanacie, jeśli będzie odpowiednia liczba chętnych, pragniemy zorganizować kurs przedmałżeński. Chętnych prosimy o zapisy do 27 lutego. 
 6. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na budowę kościołów w diecezji. 
 7. Przy wyjściu z kościoła na stoliku są wyłożone koperty na roczną ofiarę od rodziny na sprzątanie i inwestycje w naszej parafii. Za każdą już złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać.

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE 13 – 20.02.2022

Niedziela 13.02.

7.45 + Benigna, Antoni i Ryszard.

11.00 – W int. Parafian.

——————————————————————————————————————-

Poniedziałek 14.02.

17.00 + Z rodz. Paciepnik: Irena (2 r.śm.) i Stanisław ( 5 r.śm.).

—————————————————————————————————–

Wtorek  15.02.

17.00 + Krystyna Grzybek ( int. od rodziny Sobczyk).

—————————————————————————————————–

Środa  16.02.

17.00 + Zofia Orlik (1 r.śm.) i zmarli z rodziny Orlik, Olejnik i Polaszek.

17.00 + Z rodz. Licheńskich: Edward, Zdzisław, Damian i Jarosław.

—————————————————————————————————–

Czwartek  17.02.

17.00 + Andrzej Twardosz ( int. od żony i dzieci).

17.00 – O Boże błog., zdrowie, opiekę M.B. i św. Józefa dla Danuty i Henryka z rodziną, w intencjach przez nich zanoszonych oraz w int. ks. Bp. Krzysztofa Włodarczyka, wspólnoty krzyża P.J i kapłanów.

—————————————————————————————————–

Piątek 18.02.

17.00 – O łaskę nieba dla Łukasza ( 19.r.śm.), dziadków: Joanny i Ambrożego oraz Marianny i Władysława.

17.00 – O radość życia wiecznego dla + Krystyny Grzybek ( od Róży św. M. Kolbe).

—————————————————————————————————–

Sobota 19.02.

17.00 + Marian Tomczyk (od brata z rodziną).

17.00 + Krystyna Grzybek (od Anety i Dariusza Cebulak).

—————————————————————————————————–

Niedziela 20.02.

7.45 + Władysław Ponsiek (2 r.śm.), + Halina, Klemens i Franciszka.

11.00 + Zbigniew Nowicki ( w r.śm.).

———————————————————————————————————–

XXX Światowy Dzień Chorego – 11.02.2022

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

11 lutego 2022 r.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36)
Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią

Drodzy Bracia i Siostry,
trzydzieści lat temu św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, aby uwrażliwić  lud Boży, katolickie instytucje służby zdrowia i społeczeństwo cywilne na potrzebę zwrócenia uwagi na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują[1].

Jesteśmy wdzięczni Panu za drogę, jaką przebyły w ostatnich latach Kościoły partykularne na całym świecie. Poczyniono wiele kroków naprzód, ale pozostaje jeszcze długa droga do tego, aby wszyscy chorzy, także w miejscach i sytuacjach największego ubóstwa i marginalizacji, otrzymali potrzebną im opiekę zdrowotną, a także opiekę duszpasterską, aby mogli przeżywać czas choroby w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Niech trzydziesty Światowy Dzień Chorego, którego kulminacyjne obchody, z powodu pandemii, nie będą mogły odbyć się w Arequipie w Peru, lecz w Bazylice św. Piotra na Watykanie, pomoże nam wzrastać w bliskości i służbie chorym i ich rodzinom.

1. Miłosierni jak Ojciec

Temat wybrany na ten trzydziesty Dzień Chorego: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36), skłania nas przede wszystkim do zwrócenia naszego spojrzenia na Boga „bogatego w miłosierdzie” (Ef 2, 4), który zawsze patrzy na swoje dzieci z ojcowską miłością, nawet wtedy, gdy one od Niego oddalają się. Miłosierdzie, w rzeczywistości, jest par excellence imieniem Boga, które wyraża Jego naturę nie na sposób okazjonalnego uczucia, ale jako siłę obecną we wszystkim, co On czyni. Jest to siła i czułość razem. Dlatego możemy powiedzieć z zachwytem i wdzięcznością, że miłosierdzie Boże ma w sobie zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyństwa (por. Iz 49, 15), ponieważ On troszczy się o nas z siłą ojca i czułością matki, zawsze pragnąc dać nam nowe życie w Duchu Świętym.

2. Jezus, miłosierdzie Ojca

Największym świadkiem miłosiernej miłości Ojca do chorych jest Jego jednorodzony Syn. Ileż to razy Ewangelie opowiadają nam o spotkaniach Jezusa z ludźmi cierpiącymi na różne choroby! On „chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i dolegliwości wśród ludu” (Mt 4, 23). Możemy zadać sobie pytanie: skąd ta szczególna uwaga Jezusa wobec chorych, do tego stopnia, że staje się ona również głównym dziełem w misji apostołów, posłanych przez Mistrza, by głosić Ewangelię i uzdrawiać chorych? (por. Łk 9, 2).

XX-wieczny myśliciel podsuwa nam motywację: „Ból absolutnie izoluje i z tej absolutnej izolacji rodzi się apel do drugiego, wzywanie drugiego”[2]. Kiedy człowiek doświadcza słabości i cierpienia we własnym ciele z powodu choroby, jego serce staje się cięższe, wzrasta lęk, mnożą się pytania, coraz bardziej palące staje się pytanie o sens wszystkiego, co się dzieje. Jakże nie wspomnieć w tym kontekście o wielu chorych, którzy w czasie pandemii przeżyli ostatni etap swojego życia w samotności na oddziale intensywnej terapii, z pewnością pod opieką wspaniałych pracowników służby zdrowia, ale z dala od najbliższych i najważniejszych osób w ich ziemskim życiu? Dlatego tak ważne jest, by mieć u swego boku świadków Bożego miłosierdzia, którzy za przykładem Jezusa, miłosierdzia Ojca, wylewają na rany chorych olej pocieszenia i wino nadziei[3].

3. Dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa
Zaproszenie Jezusa, by być miłosiernym jak Ojciec, nabiera szczególnego znaczenia dla pracowników służby zdrowia. Myślę o lekarzach, pielęgniarkach, diagnostach laboratoryjnych, osobach asystujących w leczeniu i opiece nad chorymi, a także o wielu wolontariuszach, którzy poświęcają swój cenny czas cierpiącym. Drodzy pracownicy opieki zdrowotnej, wasza służba chorym, pełniona z miłością i kompetencją, wykracza poza granice zawodu, aby stać się misją. Wasze ręce dotykające cierpiącego ciała Chrystusa mogą być znakiem miłosiernych rąk Ojca. Bądźcie świadomi wielkiej godności waszego zawodu, a także odpowiedzialności, jaka się z nim wiąże.

Błogosławmy Pana za postęp, jaki dokonał się w naukach medycznych, zwłaszcza w ostatnich czasach: nowe technologie pozwoliły wypracować metody terapeutyczne, które są bardzo korzystne dla chorych; badania naukowe nadal wnoszą cenny wkład w pokonywanie starych i nowych patologii; medycyna rehabilitacyjna bardzo rozwinęła swoją wiedzę i umiejętności. Wszystko to jednak nie może nigdy przesłonić wyjątkowości każdego pacjenta, z jego godnością i jego słabością[4]. Chory jest zawsze ważniejszy od jego choroby, dlatego w każdym podejściu terapeutycznym nie można pominąć wsłuchiwania się w głos pacjenta, jego historię, lęki i obawy. Nawet wtedy, gdy nie można wyleczyć, zawsze można otoczyć opieką, zawsze można pocieszyć, zawsze można sprawić, by pacjent poczuł bliskość, która świadczy o zainteresowaniu osobą bardziej niż jej chorobą. Dlatego wyrażam życzenie, aby procesy formacyjne pracowników służby zdrowia uzdalniały ich do słuchania i nawiązywania relacji.

4. Miejsca opieki, domy miłosierdzia

Światowy Dzień Chorego jest również właściwą okazją, aby skupić naszą uwagę na miejscach opieki. W ciągu wieków miłosierdzie wobec chorych doprowadziło do otwarcia przez wspólnotę chrześcijańską niezliczonych „gospód dobrego Samarytanina”, gdzie przyjmowano i leczono chorych wszelkiego rodzaju, zwłaszcza tych, którzy nie mogli znaleźć odpowiedzi na swoje potrzeby zdrowotne z powodu ubóstwa, wykluczenia społecznego lub trudności w leczeniu niektórych chorób. Największą cenę w tych sytuacjach płacą przede wszystkim dzieci, osoby starsze i najbardziej wrażliwe. Miłosierni jak Ojciec, liczni misjonarze, głosząc Ewangelię, budowali szpitale, przychodnie i ośrodki opieki. Są to cenne dzieła, dzięki którym chrześcijańska miłość nabierała kształtu, a miłość Chrystusa, o której świadczyli Jego uczniowie, stawała się bardziej wiarygodna. Myślę przede wszystkim o ludziach w najbiedniejszych częściach świata, gdzie czasami trzeba pokonywać duże odległości, aby znaleźć placówki medyczne, które pomimo ograniczonych środków oferują to, co jest dostępne. Przed nami jeszcze długa droga, a w niektórych krajach otrzymanie odpowiedniego leczenia pozostaje luksusem. Potwierdza to, na przykład, ograniczona dostępność szczepionek przeciwko Covid-19 w najbiedniejszych krajach, ale jeszcze bardziej brak możliwości leczenia chorób, które wymagają znacznie prostszych leków.

W tym kontekście chciałbym potwierdzić znaczenie katolickich instytucji opieki zdrowotnej: są one cennym skarbem, który należy chronić i wspierać; dzięki nim dzieje Kościoła wyróżniają się bliskością wobec najbiedniejszych chorych i w sytuacjach największego zapomnienia [5]. Iluż założycieli rodzin zakonnych potrafiło wsłuchiwać się w wołanie braci i sióstr, którzy nie mieli dostępu do opieki lub byli niewłaściwie leczeni, i robili wszystko, co w ich mocy, aby im służyć! Także dzisiaj, nawet w krajach najbardziej rozwiniętych, obecność katolickich placówek sanitarnych jest błogosławieństwem, ponieważ zawsze mogą zaoferować nie tylko opiekę nad ciałem ze wszystkimi niezbędnymi kompetencjami, ale także tę dobroczynną miłość, dzięki której chorzy i ich rodziny są w centrum uwagi. W czasie, kiedy panuje kultura odrzucania, a życie nie zawsze jest uznawane za godne przyjęcia i przeżywania, te struktury, jako domy miłosierdzia, mogą być przykładem ochrony i troski o każde istnienie, nawet najbardziej kruche, od jego początku aż po naturalny kres.

5. Miłosierdzie duszpasterskie: obecność i bliskość

W ciągu tych trzydziestu lat również duszpasterstwo służby zdrowia było coraz bardziej doceniane jako niezbędna posługa. Jeśli najgorszą dyskryminacją, jakiej doświadczają ubodzy – a chorzy są ubogimi w zdrowiu – jest brak duchowej uwagi, nie możemy nie zaoferować im bliskości Boga, Jego błogosławieństwa, Jego Słowa, sprawowania sakramentów, zaproponowania drogi duchowego wzrastania i dojrzewania w wierze [6]. W związku z tym pragnę przypomnieć, że bliskość wobec chorych i ich duszpasterstwo nie jest zadaniem tylko niektórych duszpasterzy specjalnie przygotowanych; odwiedzanie chorych jest zaproszeniem skierowanym przez Chrystusa do wszystkich Jego uczniów. Ile osób chorych i starszych mieszka w domach i czeka na wizytę! Posługa pocieszania jest zadaniem każdego ochrzczonego, który pamięta o słowach Jezusa: „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie” (Mt 25, 36).

Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia Chorych, zawierzam wszystkich chorych i ich rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na siebie ból świata, niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność. Modlę się za wszystkich pracowników służby zdrowia, aby bogaci w miłosierdzie, potrafili ofiarować pacjentom, wraz z odpowiednią opieką, swoją braterską bliskość.

Z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 10 grudnia 2021 r., we wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej.

5 Niedziela Zwykła 13.02.2022 r.

 

 1. Msze św. w tygodniu o godz. 17.00.
 2. W czwartek wsp. św. Scholastyki. Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 16.30. 
 3. Kancelaria parafialna czynna jest w środę po Mszy św. 
 4. W piątek przeżywać będziemy światowy dzień chorego. Msza św. wieczorna z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. 
 5. W naszym dekanacie, jeśli będzie odpowiednia liczba chętnych, pragniemy zorganizować kurs przedmałżeński. Chętnych prosimy o zapisy do 20 lutego. 
 6. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy gościć kleryka WSD w Koszalinie, który będzie zbierał dobrowolne ofiary na utrzymanie seminarium.

 

INTENCJE MSZALNE 06 – 13.02.2022

Niedziela 06.02.

7.45 + Stanisław i Władysława Ślażyńscy.

11.00 – W int. dusz w czyśćcu cierpiących oraz zmarłych z rodzin: Stępień, Bukalskich, Sławskich, Cedro, Binięda, Kidackich, Nowak i Radke.

——————————————————————————————————————-

Poniedziałek 07.02.

17.00 + Henryk, Dorota i Andrzej Brzozowscy.

17.00 – O wiarę, pojednanie, nawrócenie, prawdziwą Bożą miłość dla małżeństwa Jadwigi i Michała oraz w int. P. Bogu wiadomej.

—————————————————————————————————–

Wtorek  08.02.

17.00 + Longin i Regina Szulc.

—————————————————————————————————–

Środa  09.02.

17.00 + Helena Bylicka (3 r.śm.) – int. od dzieci.

17.00 + Emilia Nowacka (od uczestników pogrzebu).

—————————————————————————————————–

Czwartek  10.02.

17.00 – Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i potrzebne łaski z ok. rocznicy ślubu Marioli i Krzysztofa.

17.00 + Stanisława Muszyńska.

—————————————————————————————————–

Piątek 11.02.

17.00 – O łaskę nieba dla Jadwigi i Stefana Olejnik.

17.00 + Z rodz. Wójcik: Tadeusz (4 r.śm.) i Marcin.

—————————————————————————————————–

Sobota 12.02.

17.00 + Piotr Lisowski (od uczestników pogrzebu).

17.00 + Krystyna Grzybek (od uczestników pogrzebu).

—————————————————————————————————–

Niedziela 13.02.

7.45 + Benigna, Antoni i Ryszard.

11.00 – Za parafian

———————————————————————————————————–