XIII Niedziela Zwykła – 26.06.2022

Niedziela  26.06.

7.45 – O radość życia wiecznego dla Heleny i Pawła Gluczkiewicz i zmarłych z rodziny.

11.00 + Marian Chara oraz zmarli z rodzin Chara i Kuchmacz.

——————————————————————————————————————-

Wtorek  28.06.

18.00 – O Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa dla Jadwigi i Michała z dziećmi oraz Danuty i Henryka z rodziną, we wszystkich intencjach przez nich zanoszonych oraz jako dziękczynienie P. Bogu za uratowanie życia syna Macieja.

——————————————————————————————————————-

Środa  29.06.

18.00 – O Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa dla Jadwigi i Michała z dziećmi oraz Danuty i Henryka z rodziną, we wszystkich intencjach przez nich zanoszonych oraz jako dziękczynienie P. Bogu za uratowanie życia syna Macieja.

——————————————————————————————————————-

Czwartek  30.06.

18.00 + Paweł Matyjasik, Piotr Nowacki i Emilia Nowacka.

——————————————————————————————————————-

Piątek 01.07.

18.00 + Marek Milewczyk i zmarli z rodzin Milewczyk, Kozłowskich i Wierzbickich.

——————————————————————————————————————-

Sobota 02.07.

19.00 – Int. wynagradzająca M.B.
——————————————————————————————————————-

Niedziela  03.07.

7.45 – Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych z rodzin Stępień, Sławskich, Bukalskich, Cedro, Binięda, Kidackich, Nowak i Radke.

11.00 + Marcin

——————————————————————————————————————-

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XIII Niedziela Zwykła –  26.06.2022 r.

 1. W tygodniu Msze św. od wtorku do soboty o godz. 18.00 wraz z Nabożeństwem czerwcowym do czwartku. W tym dniu adoracja N.S. i zmiana tajemnic różańcowych od 17.30. 
 2. We wtorek wsp. św. Ireneusza. 
 3. W środę wsp. Apostołów Piotra i Pawła. Kancelaria parafialna czynna po Mszy. 
 4. W pierwszy piątek miesiąca odwiedziny chorych od godz. 9.00 i okazja do spowiedzi od godz. 17.30. W liturgii wsp. św. Ottona.  
 5. W sobotę Msze św. niedzielne w kościołach filialnych: w Osówce godz.17.00, w Sokolnej o godz. 18.00. W Tarnówce z racji I soboty miesiąca Msza św. o godz. 19.00. 
 6. Msze św. w niedzielę: Piecewo – 9.30, Bartoszkowo – 12.15 i Płytnica – 13.30. W kościele parafialnym o 7.45 i 11.00.

 

 

 

 

 

 

 

UROCZSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Bardzo gorąco i serdecznie pragnę podziękować za udział w procesji Bożego Ciała, szczególnie mieszkańcom ul. Zwycięstwa i Niepodległości za przygotowanie ołtarzy oraz dekorację na trasie przejścia procesji. Dziękuję OSP z Tarnówki, służbie liturgicznej, Kołom Żywego Różańca i Kołu Misyjnemu, dziękuję naszym Seniorom. Dziękuję dziewczynkom sypiącym kwiaty oraz ich opiekunom, a także wszystkim, dzięki którym procesja przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Bóg zapłać. Ks. proboszcz 

XII Niedziela Zwykła –  19.06.2022 r.

 1. W tygodniu Msze św. o godz. 18.00 wraz z Nabożeństwem czerwcowym, a do czwartku w oktawie Bożego Ciała procesja wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów. 
 2. We wtorek wsp. św. Alojzego Gonzagi. 
 3. Kancelaria parafialna czynna w środę od godz. 17.00. 
 4. W tym roku uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela została przeniesiona na czwartek. W tym dniu zakończenie oktawy Bożego Ciała i błogosławieństwo wianków. 
 5. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Okazja do uzyskania odpustu pod zwykłymi warunkami. Zapraszam szczególnie młodzież i dzieci, aby podziękować Panu Bogu za kolejny przeżyty rok szkolny. W tym dniu o godz. 19.30 Msza św. odpustowa w Piecewie. Odpust w Płytnicy w przyszłą niedzielę. 
 6. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi Panny. W tym dniu w koszalińskim amfiteatrze odbędą się obchody 50-lecia naszej diecezji. Zapisani na wyjazd proszeni są o zgromadzenie się na parkingu w Jastrowiu przy plebanii kościoła św. Michała Archanioła (obok sióstr). Wyjazd o godz. 8.00.  
 7. Bardzo gorąco i serdecznie pragnę podziękować za udział w procesji Bożego Ciała, szczególnie mieszkańcom ul. Zwycięstwa i Niepodległości za przygotowanie ołtarzy oraz dekorację na trasie przejścia procesji. Dziękuję OSP z Tarnówki, służbie liturgicznej, Kołom Żywego Różańca i Kołu Misyjnemu, dziękuję naszym Seniorom. Dziękuję dziewczynkom sypiącym kwiaty oraz ich opiekunom, a także wszystkim, dzięki którym procesja przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Bóg zapłać. 

INTENCJE MSZALNE – XII Niedziela Zwykła – 19.06.2022

Niedziela  19.06.

7.45 – O Boże błog. dla Steli i Stanisława w pierwszą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

11.00 – Z ok. 40 r. ślubu Renaty i Leszka oraz w int. Adama z ok. urodzin.

——————————————————————————————————————-

Poniedziałek 20.06.

18.00 –  O pojednanie, przebaczenie, wiarę i prawdziwą Bożą miłość dla Jadwigi i Michała z dziećmi i w int. P. Bogu wiadomej.

18.00 – O zdrowie, Boże błog. i opiekę M.B. dla Macieja.

——————————————————————————————————————-

Wtorek  21.06.

18.00 – O Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa dla Jadwigi i Michała z dziećmi oraz Danuty i Henryka z rodziną, we wszystkich intencjach przez nich zanoszonych oraz jako dziękczynienie P. Bogu za uratowanie życia syna Macieja.

——————————————————————————————————————-

Środa  22.06.

18.00 – O łaskę nieba dla Anieli i Bronisława Olejnik.

18.00 – Boże błog. i potrzebne łaski dla Kamili i Tomka oraz całej rodziny z ok. 20 r. ślubu.

——————————————————————————————————————-

Czwartek  23.06.

18.00 – O Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa dla Jadwigi i Michała z dziećmi oraz Danuty i Henryka z rodziną, we wszystkich intencjach przez nich zanoszonych oraz jako dziękczynienie P. Bogu za uratowanie życia syna Macieja.

18.00 + Piotr i Wiktor – z ok. dnia ojca.

——————————————————————————————————————-

Piątek 24.06.

18.00 + Zofia (2 r.śm.).

18.00 + Danuta Urbańska, zmarli Janowie (z ok. imienin) oraz zm. z rodziny.

——————————————————————————————————————-

Sobota 25.06.

18.00 + Wanda i Stanisław Szweda.

18.00 + Halina i Klemens Krzywińscy, Władysław Ponsiek i Franciszka Ott.

——————————————————————————————————————-

 Niedziela  26.06.

 7.45 – O radość życia wiecznego dla Heleny i Pawła Gluczkiewicz i zmarłych z rodziny.

11.00 + Marian Chara oraz zmarli z rodzin Chara i Kuchmacz.

——————————————————————————————————————-

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Dogmat Trójcy Świętej

Objawiona prawda Trójcy Świętej znajduje się od początku u źródeł żywej wiary Kościoła przede wszystkim za pośrednictwem chrztu. Chrześcijanie, którzy wyznają wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, są chrzczeni „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Podkreślmy – chrześcijanin zostaje ochrzczony „W IMIĘ”, a nie „w imiona” Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec wszechmogący, Jego jedyny Syn, i Duch Święty: Trójca Święta.

Dogmat Trójcy Świętej został sformułowany za pomocą trzech pojęć:

1. Trójca jest jednością

Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: Trójcę współistotną. Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury. Każda z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą.

2. Osoby Boskie różnią się między sobą

Bóg jest jedyny, ale nie jakby samotny. „Ojciec”, „Syn”, „Duch Święty” nie są tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu. Mówimy o hipostazie, tzn. o Bogu w trzech Osobach, by określić Ojca, Syna i Ducha Świętego w tym, czym rzeczywiście różnią się między sobą. A różnią się relacjami pochodzenia: Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, który od Nich pochodzi.

3. Osoby Boskie pozostają we wzajemnych relacjach

Rzeczywiste rozróżnienie Osób Boskich, ponieważ nie dzieli jedności Bożej, polega jedynie na relacjach, w jakich pozostaje jedna z Osób w stosunku do innych. W relacyjnych imionach Osób Boskich Ojciec jest odniesiony do Syna, Syn do Ojca, Duch Święty do Ojca i Syna. Gdy mówimy o trzech Osobach, rozważając relacje, wierzymy jednak w jedną naturę, czyli substancję. Z powodu tej jedności Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu Świętym; Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym; Duch Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu.

INTENCJE MSZALNE Niedziela Trójcy Świętej – 12.06.2022

Niedziela  12.06.

7.45 – Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych z rodzin: Stępień, Bukalskich, Sławskich, Cedro, Binięda, Kidackich, Nowak i Radke.

11.00 + Marcin.

——————————————————————————————————————-

Poniedziałek 13.06.

18.00 + Regina Radowska ( 1 r.śm.).

18.00 + Krystyna Cieślik ( od uczestników pogrzebu).

——————————————————————————————————————-

Wtorek  14.06.

18.00 – O Boże błog., opiekę M.B. i szczęśliwe rozwiązanie dla Kasi.

18.00 – O pojednanie, przebaczenie, wiarę i prawdziwą Bożą miłość dla Jadwigi i Michała z dziećmi i w int. P. Bogu wiadomej.

——————————————————————————————————————

Środa  15.06.

18.00 – rez. Placek.

18.00 – O pojednanie, przebaczenie, wiarę i prawdziwą Bożą miłość dla Jadwigi i Michała z dziećmi i w int. P. Bogu wiadomej.

——————————————————————————————————————-

Czwartek  16.06.

07.45 + Marianna (32 r.śm.) i zmarli z rodziny.

11.00 – Za parafian.

11.00 + Marianna i Edmund Szweda, Helena i Paweł Gluczkiewicz i zmarli z rodziny.

——————————————————————————————————————-

Piątek 17.06.

18.00 – O pojednanie, przebaczenie, wiarę i prawdziwą Bożą miłość dla Jadwigi i Michała z dziećmi i w int. P. Bogu wiadomej.

18.00 + Marianna i Józef Tomczak, Bogumił i Stanisława.

——————————————————————————————————————-

Sobota 18.06.

18.00 – Z ok. 25 r. ślubu Agnieszki i Sławomira Urbańskich o Boże błog. i potrzebne łaski.

——————————————————————————————————————-

 Niedziela  19.06.

 7.45 – O Boże błog. dla Steli i Stanisława w pierwszą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

11.00 – Z ok. 40 r. ślubu Renaty i Leszka oraz w int. Adama z ok. urodzin.

——————————————————————————————————————-

 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej –  12.06.2022 r.

 1. W tygodniu Msze św. o godz. 18.00 wraz z Nabożeństwem czerwcowym. 
 2. W poniedziałek wsp. św. Antoniego z Padwy. Po Mszy św. Nabożeństwo Fatimskie. 
 3. We wtorek wsp. św. Michała Kozala. 
 4. W środę kancelaria parafialna czynna po Mszy św. 
 5. W czwartek uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 7.45 oraz 11.00, a po niej na procesję z udziałem dzieci sypiących kwiaty i wszystkich grup parafialnych. Przejdziemy ulicą Zwycięstwa, przy której będą 2 ołtarze, następnie za domem kultury przejdziemy na ulicę Niepodległości, tam również będą 2 ołtarze. Zakończymy przy skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Przedszkolnej. 
 6. W piątek wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego. 
 7. W dniu 25 czerwca w koszalińskim amfiteatrze odbędą się obchody 50-lecia naszej diecezji. Chętnych na wyjazd bardzo proszę o zapisanie w zakrystii.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego –  05.06.2022 r.

 1. W tygodniu Msze św. o godz. 18.00 wraz z Nabożeństwem czerwcowym. 
 1. W poniedziałek święto N.M.P. – Matki Kościoła. 
 1. W środę wsp. św. Jadwigi królowej. Kancelaria parafialna czynna po Mszy św. 
 1. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi o godz. 17.30. 
 1. Za tydzień przeżywać będziemy niedzielę Najświętszej Trójcy. 
 1. W tym roku Uroczystość Bożego Ciała przypada 16 czerwca. Już dziś zapraszamy na uroczystą Mszę św. a po niej na procesję z udziałem dzieci sypiących kwiaty i wszystkich grup parafialnych. Przejdziemy ulicą Zwycięstwa, przy której będą 2 ołtarze, następnie za domem kultury przejdziemy na ulicę Niepodległości, tam również będą 2 ołtarze. Zakończymy przy skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Przedszkolnej. W tym dniu Msze św. będą tylko w kościele parafialnym w Tarnówce o 7.45 i uroczysta suma o godz. 11.00. 
 1. W dniu 25 czerwca, jak już słyszeliśmy, w koszalińskim amfiteatrze odbędą się obchody 50-lecia naszej diecezji. Chętnych na wyjazd bardzo proszę o zapisanie się do przyszłej niedzieli w zakrystii.

 

 

INTENCJE MSZALNE 05 – 12.06.2022

Niedziela  05.06.

7.45 + Rodzice: Władysława i Stanisław Ślażyńscy, Marianna i Józef Świątkowscy.

11.00 + Władysław, Stefania i Lech Grabowski.

——————————————————————————————————————-

Poniedziałek 06.06.

18.00 + Kazimierz Ott ( 32 r.śm.).

18.00 + Elżbieta Bober ( od uczestników pogrzebu).

——————————————————————————————————————-

Wtorek  07.06.

18.00 + Stanisław, Franciszka i Janina Mosionek.

——————————————————————————————————————-

Środa  08.06.

18.00 – O błog. Boże, opiekę M.B. i zdrowie dla Jadwigi.

18.00 + Zofia i Mikołaj Serafinowicz i zmarli rodzice z obojga stron.

——————————————————————————————————————-

Czwartek  09.06.

18.00 + Stanisława, Edward i Jan Wnuk.

18.00 – O pojednanie, przebaczenie, wiarę i prawdziwą Bożą miłość dla Jadwigi i Michała z dziećmi i w int. P. Bogu wiadomej.

——————————————————————————————————————-

Piątek 10.06.

18.00 – O pojednanie, przebaczenie, wiarę i prawdziwą Bożą miłość dla Jadwigi i Michała z dziećmi i w int. P. Bogu wiadomej.

18.00 + Stanisław Banachewicz ( z ok. 90 urodzin) i zmarli rodzice.

——————————————————————————————————————-

Sobota 11.06.

18.00 + Zofia i Józef Mońka.

18.00 + Rodzice i rodzeństwo z rodzin Brodzik i Kot.

——————————————————————————————————————-

Niedziela  12.06.

 7.45 – Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych z rodzin: Stępień, Bukalskich, Sławskich, Cedro, Binięda, Kidackich, Nowak i Radke.

11.00 + Marcin.

——————————————————————————————————————-