Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata –  26.11.2023 r.

 

 1. Dzisiaj możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odmówienie Aktu Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego.
 1. Msze św. w tygodniu o godz. 17.00 wraz z modlitwą za zmarłych polecanych w wypominkach. Jest to już ostatni tydzień szczególnej pomocy naszym bliskim. W miarę możliwości zechciejmy uczestniczyć w tej modlitwie.
 1. Kancelaria parafialna czynna w środę po Mszy św.
 1. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30. Podczas adoracji będzie okazja do skorzystania ze spowiedzi św.
 1. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy czas adwentu. Bliższe informacje odnośnie Mszy roratnych będą podane za tydzień.
 1. W tygodniu w liturgii wspominamy: w czwartek – św. Andrzeja – patrona ks. wikariusza.
 1. W I piątek miesiąca odwiedziny chorych od godz. 9.00, okazja do spowiedzi św. od 16.30.
 1. W sobotę chorych odwiedzi ks. wikariusz.
 1. Jest jeszcze do nabycia jest kalendarz parafialny, jak również nasza gazetka Wędrówka przy wyjściu z kościoła.

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA  26.11.2023

 

Niedziela 26.11

 7.45

+ Władysława i Stanisław Ślażyńscy i + Jan.

11.00

+ Z rodziny Grzybowskich.

 

Poniedziałek 27.11

 17.00

 

+ Jan Zagaja, + z rodz. Rębisz i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

 

Wtorek 28.11

 17.00

 

+ Zdzisław Licheński.

 

 

Środa 29.11

 17.00

– O radość życia wiecznego dla Zofii Mazurek (30 r.śm.).

17.00

+ Halina Czapińska (Int. od Marii i Stanisława).

 

 

Czwartek 30.11

 

 17.00

 

 + O zdrowie, Boże błog. i opiekę M.B. dla Urszuli i Andrzeja Karcz z ok. 1 roczn. ślubu – Int. od mamy.

 17.00

– O Boże błog., opiekę M.B. i św. patrona oraz wierność powołaniu dla ks. Andrzeja z ok. imienin.

                                     

 

Piątek 01.12

 

17.00

 

 

– O życie wieczne dla + Ireny Olejnik.

 

17.00

 

+ Jan Pelc (Int. od szwagra z żoną).

 

Sobota 02.12

17.00

 + Andrzej z ok. imienin i urodzin.

17.00

– Int. wynagradzająca M.B. za obelgi przeciwko Jej dziewictwu, z prośbą o potrzebne łaski dla pielgrzymów, ich rodzin, dla czcicieli cudownego krzyża, dla Danuty i Henryka z rodziną z ok. 30 roczn. poświęcenia figury M.B. Różańcowej, za księży i biskupów posługujących we wspólnocie, za ks. bp. K. Włodarczyka i ks. Ł. Gąsiorowskiego. 

 

Niedziela 03.12

 

 7.45

– Za dusze w czyśćcu cierpiące i zm. z rodzin: Stępień, Sławskich, Bukalskich, Cedro, Binięda, Kidackich, Nowak i Radke.

11.00

 

+ Agata, Bogusław, Maria, Jan, Józef Długa, Eryka, Antoni, Zbigniew, Andrzej Ott.

VII Światowy Dzień Ubogich

W niedzielę, 19 listopada 2023 roku, obchodzimy VII Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez papieża Franciszka, pod hasłem: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb 4, 7).

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

 

1. Światowy Dzień Ubogich, będący owocnym znakiem miłosierdzia Ojca, już po raz siódmy wspiera drogę naszych wspólnot. Jest to spotkanie, które Kościół stopniowo zakorzenia w swojej pracy duszpasterskiej, aby coraz bardziej odkrywać centralną treść Ewangelii. Każdego dnia jesteśmy zaangażowani w przyjmowanie ubogich, ale to nie wystarczy. Rzeka ubóstwa płynie przez nasze miasta i staje się coraz większa, aż występuje z brzegów. Ta rzeka wydaje się nas przytłaczać, tak bardzo, że wołanie naszych braci i sióstr, którzy proszą o pomoc, wsparcie i solidarność staje się coraz głośniejsze. Dlatego w niedzielę poprzedzającą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, gromadzimy się wokół Jego Stołu, aby ponownie otrzymać od Niego dar i misję życia w ubóstwie i służenia ubogim.

Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka (Tb 4, 7). Słowo to pomaga nam zrozumieć istotę naszego świadectwa. Zastanowienie się nad Księgą Tobiasza, mało znanym tekstem Starego Testamentu, przekonującym i bogatym w mądrość, pozwoli nam lepiej wniknąć w treść, którą chce przekazać autor natchniony. Przed nami rozgrywa się scena z życia rodzinnego: ojciec, Tobiasz, wita swojego syna, Tobiasza, który ma wyruszyć w długą podróż. Stary Tobiasz obawia się, że już nigdy nie zobaczy swojego syna i dlatego zostawia mu swój „testament duchowy”. Był zesłańcem w Niniwie i jest teraz niewidomy, a więc podwójnie biedny, ale zawsze miał jedną pewność, wyrażoną przez imię, które nosi: „Pan był moim dobrem”. Człowiek ten, który zawsze ufał Panu, jak dobry ojciec chce pozostawić swojemu synowi nie tyle jakieś dobra materialne, ile świadectwo drogi, którą należy podążać w życiu, więc mówi do niego: „Pamiętaj, dziecko, na Pana przez wszystkie dni twoje! Nie pragnij grzeszyć ani przestępować Jego przykazań! Przez wszystkie dni twojego życia spełniaj uczynki miłosierne i nie chodź drogami nieprawości” (4, 5).

2. Jak można od razu zauważyć, pamięć, o którą stary Tobiasz prosi swojego syna, nie ogranicza się jedynie do aktu pamięci czy modlitwy skierowanej do Boga. Odnosi się do konkretnych czynów, polegających na czynieniu dobrych czynów i życiu sprawiedliwym. Napomnienie to staje się jeszcze bardziej konkretne: „A wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny!” (4, 7).

Spore zdziwienie wzbudzają słowa tego mądrego starca. Nie zapominajmy bowiem, że Tobiasz stracił wzrok właśnie wypełniwszy akt miłosierdzia. Jak sam wspomina, jego życie od najmłodszych lat było poświęcone dziełom miłosierdzia: „Dawałem wiele jałmużny moim braciom i moim rodakom, uprowadzonym razem ze mną do kraju Asyrii, do Niniwy. […] Dawałem mój chleb głodnym i ubranie nagim. A jeśli widziałem zwłoki któregoś z moich rodaków wyrzucone poza mury Niniwy, grzebałem je” (1, 3.17).

Ze względu na jego świadectwo miłosierdzia, król pozbawił go całego majątku, czyniąc go całkowicie biednym. Jednak Pan nadal potrzebował go. Powróciwszy na stanowisko zarządcy, nie lękał się kontynuować swojego sposobu życia. Posłuchajmy jego opowieści, która przemawia również do nas dzisiaj: „Na naszą Pięćdziesiątnicę, to jest na Święto Tygodni, przygotowano mi wspaniałą ucztę, a ja zająłem miejsce przy stole. Zastawiono mi stół i przyniesiono liczne potrawy. Wtedy powiedziałem do mojego syna Tobiasza: «Dziecko, idź, a gdy znajdziesz kogo biednego z braci moich uprowadzonych do Niniwy, który zachowuje wierność całym sercem, przyprowadź go tu, aby jadł razem ze mną. Ja czekam, dziecko, na twój powrót»” (2, 1-2). Jakże byłoby to znamienne, gdyby w Dniu Ubogich ta troska Tobiasza była również naszą troską! Gdybyśmy zaprosili na wspólny niedzielny obiad, po dzieleniu Stołu eucharystycznego. Celebrowana Eucharystia stałaby się naprawdę kryterium komunii. Z drugiej strony, jeśli wokół ołtarza Pańskiego jesteśmy świadomi, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, o ileż bardziej widoczne stałoby się to braterstwo poprzez dzielenie się świątecznym posiłkiem z tymi, którym brakuje niezbędnych środków do życia!

Tobiasz uczynił tak, jak kazał mu ojciec, ale wrócił z wiadomością, że pewien biedak został zabity i porzucony na środku rynku. Bez wahania stary Tobiasz wstał od stołu i poszedł pochować mężczyznę. Wracając do domu zmęczony, zasnął na dziedzińcu; ptasie łajno spadło mu na oczy i oślepł (por. 2, 1-10). Ironia losu: czynisz uczynki miłosierdzia, a spotyka cię nieszczęście! Możemy tak myśleć, ale wiara uczy nas sięgać głębiej. Ślepota Tobiasza stanie się jego siłą, aby jeszcze lepiej rozpoznać wiele form ubóstwa, którymi był otoczony. We właściwym czasie Pan przywróci staremu ojcu wzrok i radość z ponownego ujrzenia syna Tobiasza. Kiedy nadszedł ten dzień, Tobiasz „rzucił mu się na szyję, zaczął płakać i zawołał: «Ujrzałem cię, dziecko, światło moich oczu». I rzekł: «Niech będzie błogosławiony Bóg! Niech będzie błogosławione wielkie imię Jego! Niech będą błogosławieni wszyscy Jego święci aniołowie! Niech będzie obecne nad nami wielkie imię Jego! I niech będą błogosławieni wszyscy aniołowie Jego po wszystkie wieki! Ponieważ doświadczył mnie, a oto teraz widzę Tobiasza, mego syna »” (11, 13-14).

3. Możemy postawić sobie pytanie: skąd Tobiasz czerpie odwagę i wewnętrzną siłę, które pozwalają mu służyć Bogu pośród pogańskiego ludu i miłować bliźniego do tego stopnia, że ryzykuje własnym życiem? Mamy do czynienia z niezwykłym przykładem: Tobiasz jest wiernym małżonkiem i troskliwym ojcem. Został zesłany daleko od swojej ojczyzny i cierpi niesprawiedliwie. Jest prześladowany przez króla i swoich sąsiadów… Pomimo, że ma takie dobre serce, zostaje poddany próbie. Jak często uczy nas Pismo święte, Bóg nie szczędzi prób tym, którzy czynią dobro. Dlaczego? Nie czyni tego, by nas upokorzyć, lecz aby umocnić naszą wiarę w Niego.

Tobiasz w czasie próby odkrywa swoje ubóstwo, co czyni go zdolnym do zauważania ubogich. Jest wierny Prawu Bożemu i przestrzega przykazań, ale to mu nie wystarcza. Może okazać czynną troskę o ubogich, ponieważ na własnej skórze doświadczył ubóstwa. Dlatego słowa, które kieruje do swojego syna Tobiasza są jego prawdziwym spadkiem: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (4, 7). Krótko mówiąc, kiedy stajemy przed ubogim, nie możemy odwracać wzroku, ponieważ uniemożliwilibyśmy sobie samym spotkanie z obliczem Pana Jezusa. Zwróćmy uwagę na wyrażenie: „od żadnego biedaka”. Każdy jest naszym bliźnim. Bez względu na kolor skóry, status społeczny, pochodzenie… Jeśli jestem ubogi, potrafię rozpoznać, kto naprawdę jest bratem, który mnie potrzebuje. Jesteśmy wezwani do wychodzenia naprzeciw każdemu ubogiemu i każdemu rodzajowi ubóstwa, otrząsając się z obojętności i sloganów, którymi osłaniamy iluzoryczny dobrobyt.

4. Przeżywamy moment dziejowy, który nie sprzyja zwracaniu uwagi na najuboższych. Wołanie o dostatek staje się coraz głośniejsze, podczas gdy głosy osób żyjących w ubóstwie są uciszane. Istnieje skłonność do pomijania wszystkiego, co nie pasuje do modeli życia przeznaczonych szczególnie dla młodszych pokoleń, które są najbardziej wrażliwe w obliczu mających miejsce przemian kulturowych. To, co nieprzyjemne i powodujące cierpienie, jest odsuwane na bok, podczas gdy cechy fizyczne są wywyższane, jakby były głównym celem do osiągnięcia. Rzeczywistość wirtualna zastępuje prawdziwe życie i coraz łatwiej pomylić te dwa światy. Ubodzy stają się obrazami, które mogą poruszyć na kilka chwil, ale kiedy ich napotykamy konkretnie na ulicy, to wówczas następują irytacja i marginalizacja. Pośpiech, codzienny towarzysz życia, uniemożliwia zatrzymanie się, pomoc i troskę o drugiego człowieka. Przypowieść o dobrym Samarytaninie (por. Łk 10, 25-37) nie jest opowieścią o przeszłości, ale pytaniem o teraźniejszość każdego z nas. Łatwo przekazywać zadania innym; ofiarowanie pieniędzy, aby inni prowadzili działalność charytatywną jest wielkodusznym gestem; osobiste zaangażowanie jest powołaniem każdego chrześcijanina.

5. Dziękujmy Panu, że jest tak wielu mężczyzn i kobiet żyjących poświęceniem dla ubogich i wykluczonych, dzieląc się z nimi; osób w każdym wieku i różnego statusu społecznego, którzy oddają się gościnności i angażują u boku tych, którzy są w sytuacjach marginalizacji i cierpienia. Nie są to nadludzie, ale „sąsiedzi”, których spotykamy każdego dnia i którzy w milczeniu stają się ubogimi wraz z ubogimi. Nie tylko coś dają: słuchają, prowadzą dialog, starają się zrozumieć sytuację i jej przyczyny, aby udzielić odpowiednich rad i właściwych odniesień. Zwracają uwagę na potrzeby materialne, ale także duchowe, na integralną promocję osoby. Królestwo Boże staje się obecne i widoczne w tej wielkodusznej i bezinteresownej służbie. Jest naprawdę jak ziarno, które pada na dobrą glebę życia tych ludzi i przynosi owoce (por. Łk 8, 4-15). Wdzięczność dla jakże wielu wolontariuszy winna stać się modlitwą, aby ich świadectwo mogło być owocne.

6. W 60. rocznicę Encykliki Pacem in terris należy pilnie podjąć słowa świętego papieża Jana XXIII, który pisał, że każda istota ludzka ma „prawo do życia, do nienaruszalności ciała, do posiadania środków potrzebnych do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu życia, do których należy zaliczyć przede wszystkim żywność, odzież, mieszkanie, wypoczynek, opiekę zdrowotną oraz niezbędne świadczenia ze strony władz na rzecz jednostek. Z tego wynika, że człowiekowi przysługuje również prawo zabezpieczenia społecznego w wypadku choroby, niezdolności do pracy, owdowienia, starości, bezrobocia oraz niezawinionego pozbawienia środków niezbędnych do życia” (Enc. Pacem in terris, 11, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła,
cz. 1, red. nauk. ks. Marian Radwan, Rzym-Lublin 1987, s. 273).

Jakże przed nami jeszcze wiele pracy, aby te słowa stały się rzeczywistością, także poprzez poważne i skuteczne wysiłki polityczne i legislacyjne! Pomimo ograniczeń, a niekiedy niezgodności polityki w dostrzeganiu i służeniu dobru wspólnemu, oby rozwijała się solidarność i pomocniczość tak wielu obywateli, którzy wierzą w wartość dobrowolnego zaangażowania i poświęcenia na rzecz ubogich. Z pewnością jest to kwestia pobudzania i wywierania presji na instytucje publiczne, aby dobrze wypełniały swoje obowiązki. Ale nie ma sensu pozostawać biernym, czekając na wszystko „z góry”: te, który żyje w warunkach ubóstwa, również musi być zaangażowany i wspierany na drodze przemiany i odpowiedzialności.

7. Musimy niestety po raz kolejny zwrócić uwagę na nowe formy ubóstwa, które dołączają do tych opisanych już powyżej. Myślę w szczególności o ludziach żyjących w strefach wojennych, zwłaszcza o dzieciach pozbawionych spokojnej teraźniejszości i godnej przyszłości. Nikt nigdy nie może przyzwyczaić się do tej sytuacji. Nie ustawajmy w wysiłkach, aby pokój umacniał się jako dar Zmartwychwstałego Pana i owoc zaangażowania na rzecz sprawiedliwości i dialogu.

Nie mogę zapomnieć o spekulacjach, które w różnych sektorach prowadzą do dramatycznego wzrostu kosztów, co czyni wiele rodzin jeszcze bardziej biednymi. Płace szybko się wyczerpują, zmuszając do niedostatku, uwłaczającego godności każdej osoby. Jeśli rodzina musi wybierać między pożywieniem a lekarstwami, to głos tych, którzy domagają się prawa do obu tych dóbr, musi zostać wysłuchany w imię godności osoby ludzkiej.

Jak możemy nie zauważyć etycznego nieładu, który cechuje świat pracy? Nieludzkie traktowanie jakże wielu pracowników i pracownic; nieadekwatne wynagrodzenie za wykonaną pracę; plaga niepewności; zbyt wiele ofiar wypadków, często z powodu mentalności, która preferuje doraźny zysk ze szkodą dla bezpieczeństwa… Przychodzą na myśl słowa św. Jana Pawła II: „pierwszą podstawą wartości pracy jest sam człowiek. […] O ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest «dla człowieka», a nie człowiek «dla pracy»” (Enc. Laborem exercens, 6).

8. Ta lista, już sama w sobie dramatyczna, daje tylko częściowy obraz sytuacji ubóstwa, które są częścią naszego codziennego życia. Nie mogę pominąć w szczególności formy niedogodności, która z każdym dniem staje się coraz bardziej widoczna i dotyka świata młodzieży. Ileż jest sfrustrowanych istnień, a nawet samobójstw ludzi młodych, oszukanych przez kulturę, która prowadzi ich do poczucia „braku realizacji” i „porażki”. Pomóżmy im zareagować w obliczu tych nikczemnych podżegań, żeby każdy mógł znaleźć drogę, którą powinien podążać, aby zdobyć silną i szczodrą tożsamość.

Mówiąc o ubogich, łatwo jest popaść w retorykę. Jest to również podstępna pokusa, aby zatrzymać się na statystykach i liczbach. Ubodzy są ludźmi, mają twarze, historie, serca i dusze. Są braćmi i siostrami ze swoimi zaletami i wadami, jak wszyscy inni, i ważne, aby wejść w osobistą relację z każdym z nich.

Księga Tobiasza uczy nas konkretności naszego działania z ubogimi i dla ubogich. Jest to kwestia sprawiedliwości, która zobowiązuje nas wszystkich do szukania i spotykania się nawzajem, aby wspierać harmonię niezbędną do tego, by wspólnota mogła się określać jako taka. Zainteresowanie się ubogimi nie kończy się więc na pochopnym dawaniu jałmużny. Wymaga przywrócenia właściwych relacji międzyludzkich, które zostały zniszczone przez ubóstwo. W ten sposób „nieodwracanie wzroku od biednych” prowadzi do zyskania pożytku z miłosierdzia, miłości, która nadaje sens i wartość całemu życiu chrześcijańskiemu.

9. Niech nasza troska o ubogich będzie zawsze nacechowana ewangelicznym realizmem. Dzielenie się musi odpowiadać konkretnym potrzebom drugiego, a nie uwolnieniu się od tego, co zbędne. Również w tym przypadku potrzeba rozeznania, pod przewodnictwem Ducha Świętego, aby rozpoznać prawdziwe potrzeby naszych braci, a nie nasze własne aspiracje. To, czego z pewnością pilnie potrzebują, to nasze człowieczeństwo, nasze serce otwarte na miłość. Nie zapominajmy: „Jesteśmy wezwani do odkrycia w nich Chrystusa, do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach, ale także do bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich, zrozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg chce nam przekazać przez nich” (Adhort. apost. Evangelii gaudium, 198). Wiara uczy nas, że każdy ubogi jest dzieckiem Boga, i że jest w nim obecny Chrystus: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

10. W tym roku przypada 150. rocznica urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Na jednej ze stron swoich Dziejów duszy pisze ona: „Ach! Teraz pojmuję, że doskonała miłość bliźniego polega na tym, by znosić błędy innych, nie dziwić się wcale ich słabościom, budować się nawet najdrobniejszymi aktami cnót, które u nich spostrzegamy. Przede wszystkim jednak zrozumiałem, że miłość bliźniego nie powinna pozostawać zamknięta w głębi serca. «Nikt, powiedział Jezus, nie zapala pochodni, by ją wsadzić pod korzec, ale stawia ją na świeczniku, aby oświecała WSZYSTKICH, którzy są w domu». Zdaje mi się, że ta pochodnia wyobraża miłość bliźniego, która winna oświecać, rozweselać, nie tylko moich najdroższych, ale WSZYSTKICH, którzy są w domu, nie wyłączając nikogo” (Dzieje duszy, Kraków 1984, s. 215).

W tym domu, jakim jest świat, każdy ma prawo być oświecony miłosierdziem, nikt nie może być go pozbawiony. Niech nieugiętość miłości św. Tereski, inspiruje nasze serca w tym Światowym Dniu, niech pomaga nam „nie odwracać twarzy od biedaka” i zawsze wpatrywać się w ludzkie i Boskie oblicze Pana Jezusa Chrystusa.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 13 czerwca 2023 r., we wspomnienie św. Antoniego z Padwy, patrona ubogich.

 

FRANCISZEK

33 NIEDZIELA ZWYKŁA  19.11.2023

Niedziela 19.11

7.45

 ††  Leon, Anna, Stefan, Anastazja, Tadeusz, Ryszard i zmarli z rodziny Stemplowskich

11.00

Dziękczynno-błagalna z ok. 15 ur. Nikodema oraz 12 urodzin Marcela i Martyny.

Poniedziałek 20.11

 17.00

† Feliks Masternak

Wtorek 21.11

17.00

† Halina Czapińska (Int. od Zofii i Waldemara).

Środa 22.11

17.00

†† Jerzy i Robert Krzyżan, zm. rodzice z obojga stron.

17.00

O zdrowie, Boże błog. i opiekę M.B. dla całej rodziny Michalczyk.

Czwartek 23.11

 

 17.00

† Jan Pelc ( od rodziny z Różańca).

17.00

O Boże błog. i opiekę M.B. dla członkiń Żywego Różańca Róży św. M. Marii Kolbe i radość nieba dla zmarłych.

Piątek 24.11

17.00

 O Boże błog., opiekę M.B. i wybór dobrego męża dla Renaty.

17.00

Dziękczynno-błagalna z ok. 12 ur. Janka

Sobota 25.11

 17.00

†† z rodzin: Chara, Kuchmacz, Barabasz i Wiśniewskich.

17.00

† Witold Biniak (6 r.śm.) i zm. rodzice z obojga stron.

 

Niedziela 26.11

 

7.45

††  Władysława i Stanisław Ślażyńscy i + Jan.

11.00

† Z rodziny Grzybowskich.

33 Niedziela Zwykła –  19.11.2023 r.

 

 1. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie książeczek dzieciom klasy III, a po Mszy spotkanie rodziców.
 1. Msze św. w tygodniu o godz. 17.00.
 1. Kancelaria parafialna czynna w środę po Mszy św.
 1. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30. Podczas adoracji będzie okazja do skorzystania ze spowiedzi św. , a po Mszy św. spotkanie Koła Misyjnego.
 1. W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W tym dniu możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odmówienie Aktu Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego.
 1. W ciągu tygodnia modlimy się za zmarłych.
 1. W tygodniu w liturgii wspominamy:
  • W poniedziałek św. Rafała Kalinowskiego.
  • We wtorek – Ofiarowanie N.M.P.
  • W środę- św. Cecylii.
  • W piątek – św. męczenników: Andrzeja i towarzyszy.
 1. Jest jeszcze do nabycia jest kalendarz parafialny, jak również nasza gazetka Wędrówka przy wyjściu z kościoła.

 

 

 

 

Rusz głową

Pod takim hasłem odbyły się w Szczecinku dni formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

https://koszalin.gosc.pl/doc/8552009.Rusz-glowa

 

32 NIEDZIELA ZWYKŁA  12.11.2023

Niedziela 12.11

7.45 + Benigna, Antoni, Ryszard i zmarli dziadkowie.

11.00 + Zbigniew ( z ok. urodzin), + rodzice i rodzeństwo.

Poniedziałek 13.11

 17.00 + Anastazja Stemplowska (9 r.śm.) i zmarli rodzice.

Wtorek 14.11

17.00 – O dar życia wiecznego dla Zofii oraz zmarłych z rodziny.

Środa 15.11

17.00 + Józef i Julia Sijka, zm. z rodz. i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 + Andrzej Gabrych (od Ireny i Szczepana Zdrojewskich oraz mamy), zm. z rodzin: Tomaszów, Gapów, Gabrychów i Cieślików.

Czwartek 16.11

 

 17.00 + Z rodzin Wachowicz i Muszyńskich.

17.00 + Bogumiła Kucharska (8 r.śm.).                                     

Piątek 17.11

17.00 + Helena Czapińska (od uczestników pogrzebu).

17.00 + Elżbieta i Stanisław Wrzeszcz, Marianna i Stanisław Werescy.

Sobota 18.11

 17.00 + Irena ( z ok. urodzin), Henryk i Piotr Lisowscy.

17.00 + Andrzej Brzozowski (11 r.śm.).

 

Niedziela 19.11

 

7.45 + Leon, Anna, Stefan, Anastazja, Tadeusz, Ryszard i zmarli z rodziny Stemplowskich.

11.00 – Dziękczynno-błagalna z ok. 15 ur. Nikodema oraz 12 urodzin Marcela i Martyny.

32 Niedziela Zwykła –  12.11.2023 r.

 

 1. Msze św. w tygodniu o godz. 17.00.
 1. Kancelaria parafialna czynna w środę po Mszy św.
 1. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30. Podczas adoracji będzie okazja do skorzystania ze spowiedzi św.
 1. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie książeczek dzieciom klasy III, a po Mszy spotkanie rodziców.
 1. W ciągu tygodnia modlimy się za zmarłych podczas Mszy św. wg. następującego porządku:
 1. W tygodniu w liturgii wspominamy:
  • W poniedziałek św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników Polskich.
  • W piątek – św. Elżbiety Węgierskiej
  • W sobotę – św. Karoliny Kózkówny.
 2. Do nabycia jest kalendarz parafialny. Zysk z jego sprzedaży przeznaczony będzie na wakacyjny wypoczynek ministrantów z naszej parafii. Jest również nasza gazetka Wędrówka przy wyjściu z kościoła.

 

 

31 NIEDZIELA ZWYKŁA  05.11.2023

Niedziela 05.11

7.45 + Jan Madecki., Adam, Sławomir i zm. rodzice z obojga stron.

11.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych z rodzin Stępień, Bukalskich, Sławskich, Cedro, Binięda, Kidackich, Nowak i Radke.

Poniedziałek 06.11

 17.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych z rodzin Kocór, Jacek, Stępień i Sławskich.

Wtorek 07.11

17.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych z rodzin Stępień, Sławskich, Iwańskich, Kaczmarczyk, Drożdż, Podziewskich i Drabik.

Środa 08.11

17.00 + Barbara Kwiatek ( z ok. urodzin).

17.00 – O zdrowie i Boże błog. dla Justyny z ok. 40 urodzin.

Czwartek 09.11

 

 17.00 + Konstanty Zawadzki ( 4 r.śm.), Marta, Helena i Elżbieta.

17.00 – O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Wojciecha z ok. 26 rocznicy urodzin.                                     

Piątek 10.11

17.00 – O zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Anny z ok. 30 urodzin i całej rodziny.

17.00 + Elżbieta, Antoni, Stanisław Łapczyńscy oraz z zm. z rodzin Łapczyńskich i Mądrych.

Sobota 11.11

 11.00 – W intencji Ojczyzny.

11.00 + Marcin i zmarli z rodziny.

 Niedziela 12.11 

7.45 + Benigna, Antoni, Ryszard i zmarli dziadkowie.

11.00 + Zbigniew ( z ok. urodzin), + rodzice i rodzeństwo.

31 Niedziela Zwykła –  05.11.2023 r.

 

 1. Msze św. w tygodniu o godz. 17.00.
 1. Kancelaria parafialna czynna w środę po Mszy św.
 1. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30. Podczas adoracji będzie okazja do skorzystania ze spowiedzi św. W tym dniu obchodzimy święto Poświęcenia Bazyliki na Lateranie.
 1. W piątek wsp św. Leona Wielkiego papieża.
 1. W sobotę wspomnienie św. Marcina z Tours oraz 105 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu wyjątkowo Msza św. w intencji naszej Ojczyzny o godz. 11.00. Modlitwa wypominkowa rozpocznie się o 10.45. Nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 17.00.
 2. Przy wyjściu można zabrać kartki na wypominki i wzorem lat ubiegłych proszę o wypisywanie imion w liczbie pojedynczej oraz podanie miejsca zamieszkania.   
 3. Do nabycia jest kalendarz parafialny. Zysk z jego sprzedaży przeznaczony będzie na wakacyjny wypoczynek ministrantów z naszej parafii. Jest również nasza gazetka Wędrówka przy wyjściu z kościoła.