24 NIEDZIELA ZWYKŁA  17.09.2023

Niedziela 17.09

7.45 + Regina i Longin Szulc.

11.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z ok. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego.

Poniedziałek 18.09

18.00 – O Boże błog., opiekę M.B., światło Ducha Św. i wstawiennictwo św. Stanisława Kostki dla dzieci i młodzieży naszej parafii.

Wtorek 19.09

18.00 ++ Róża, Klemens, Stanisław Kajewscy, ++ Helena, Kazimierz, Jerzy Żmidzińscy

Środa 20.09

18.00 + Feliks Masternak. 

18.00 + Władysław Maligłówka ( Int. od Ani Rażniak z Częstochowy z rodziną.

Czwartek 21.09

 

 18.00 + Władysław Fabiańczyk (od uczestników pogrzebu).

18.00 – W int. Danuty i Henryka z rodziną, o Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa, w intencjach przez nich zanoszonych oraz za wspólnotę krzyża P.J.

Piątek 22.09

18.00 + Młynarczyk Edmund ( 1 r. śm.) i Genowefa.

18.00 + Władysław Fabiańczyk ( Int. od szwagra).

Sobota 23.09

18.00 – O radość życia wiecznego dla + Dariusza Berbeć ( od sąsiadów).

18.00 + Rozalia Zych (od Barbary, Róży i Ewy z rodzinami.

 

Niedziela 24.09

 

7.45 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 12. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, dla Anny i Piotra.

11.00 + Janina i Kazimierz Czaja i zm. z rodziny.

© Copyright - www.parafia-tarnowka.pl