4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10.03.2024

 Niedziela 10.03

 7.45

+ Ludwika Foch (od uczestników pogrzebu) i zm. Antoninę i Bronisława Mollus.

 11.00 

– O Boże błog., opiekę św. Rodziny i dary Ducha Św. dla Blanki z ok. 12 urodzin.

Poniedziałek

11.03

 17.00 

+ Janina Chilik (15 greg.)

 Wtorek 12.03

 17.00 

+ Janina Chilik (16 greg.)

Środa 13.03

 17.00

 + Janina Chilik (17 greg.)

17.00

 

– O łaskę nieba dla zmarłych z rodzin: Sławskich, Stępień, Jacek, Iwańskich, Kocór, Surowiec, Kaczmarczyk, Łodziewskich, Drożdż, Drabik, Adamczyk, Krajewskich, Zeglicz, ze wspólnoty krzyża P.J. konającego i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 Czwartek 14.03 

 17.00 

 + Janina Chilik (18 greg.)                                        

17.00

+ Marianna, Józef, Bogumił, Zofia Tomczak, Stanisława, Czesław, Grzegorz Zabłotni. 

 Piątek 15.03

 17.00

+ Janina Chilik (19 greg.)

 17.00 

– O zdrowie, Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa dla Danuty i Henryka z rodziną, w intencjach przez nich zanoszonych, za ks. Bp. K. Włodarczyka, Wspólnotę krzyża i kapłanów.

 Sobota 16.03

 17.00

 + Janina Chilik (20 greg.)

 17.00 

– O radość nieba dla Stefanii, Zbigniewa, Władysława i Lecha Grabowskich.

 Niedziela 17.03 

 7.45 

+ Benigna, Antoni i Ryszard.

 11.00 

– O zdrowie i Boże błog. dla Józefa.

© Copyright - www.parafia-tarnowka.pl