OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12.04.2020 r.

Parafia Rzymskokatolicka  pw. Nawiedzenia N. M. P. ul. Niepodległości 35
77-416 Tarnówka tel. 67 266 40 33 Konto: SBL Złotów  94894100060023551620000010.

  1. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy dużo spokoju, cierpliwości, a także wzmocnienia relacji ze Zbawicielem, dzięki któremu cały czas nie tracimy nadziei. Chrystus zmartwychwstał i niech zmartwychwstanie w każdym z nas.
  2. W tygodniu Msze św. o godz. 00 z wyjątkiem środy o godz.18.00. Po Mszy nowenna przed niedzielą Miłosierdzia Bożego.
  3. Trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, więc w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  4. Za tydzień niedziela Miłosierdzia Bożego, okazja do uzyskania odpustu zupełnego. Nabożeństwo po Mszy św. o godz. 11.00.
  5. Przy wyjściu z kościoła jest najnowszy świąteczny nr Gościa Niedzielnego.
  6. W dalszym ciągu zachęcamy wszystkich Parafian do wzmożonej modlitwy prywatnej o ustąpienie epidemii i włączenie się w modlitwę różańcową codziennie o godz. 20.30.
  7. Przypominamy, że Bp. E. Dajczak wydał dyspensę zwalniającą wiernych z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do odwołania. Prosi natomiast, aby uczestniczyć we Mszy św. poprzez dostępne media.
  8. Intencje mszalne na filiach

Bartoszkowo – 19.04 +Ryszard
Osówka – 26.04. +z rodziny  Gadowskich
Piecewo – 26.04 +Roman Puzon
Płytnica – 26.04+ z rodziny Stawiszyńskich
Sokolna 19.04 +Kazimiera Świrkula 1 rocz. śm.

© Copyright - www.parafia-tarnowka.pl