I Niedziela Wielkiego Postu 06 – 13.03.2022

Niedziela 06.03.

 7.45 – Za dusze w czyśćcu cierpiące i zm. z rodz. Stępień, Bukalskich, Sławskich, Cedro, Binięda, Kidackich, Nowak i Radke.

11.00 + Z rodz. Grabowskich: Stefania (5 r.śm.), Władysław, Lech, + Zbigniew Rzepa.

——————————————————————————————————————-

Poniedziałek 07.03.

17.00 – O radość życia wiecznego dla Edwarda Hermann, babci Franciszki oraz Katarzyny   

i dziadka Mariana.

——————————————————————————————————————-

Wtorek  08.03.

17.00 – W intencji Tomka z ok. urodzin i o Boże błog. w rodzinie.

——————————————————————————————————————-

Środa  09.03.

17.00 – O Boże błog., zdrowie, opiekę M.B. i św. Józefa dla Danuty i Henryka z rodziną, w intencjach przez nich zanoszonych oraz w int. ks. Bp. Krzysztofa Włodarczyka, wspólnoty krzyża P.J i kapłanów.

17.00 + Krystyna Grzybek (od Agaty i Mirosława Klimek).

——————————————————————————————————————-

Czwartek  10.03.

17.00 + Irena, Bogdan, Jarosław i zm. z rodziny Olejnik.

17.00 – W int. Danuty i Henryka, Marioli i Grzegorza o Boże błog. dla nich oraz w intencjach przez nich zanoszonych.

——————————————————————————————————————-

Piątek 11.03.

17.00 – W int. Piotra i Pawła z ok. urodzin.

17.00 + Adam Czachór i zm. z rodziny.

——————————————————————————————————————-

Sobota 12.03.

17.00 + Stanisław Banachewicz (w r.śm.), zm. rodzice: Stanisława i Szymon, + Wincenty Arbszajtis, Julianna Krzyżan i zm. z rodziny.

17.00 – O dar życia wiecznego dla + Lecha Grabowskiego.

——————————————————————————————————————-

Niedziela 13.03.

7.45 + Benigna, Antoni i Ryszard.

11.00 + Ryszard i Tadeusz.

—————————————————————————————————————–

© Copyright - www.parafia-tarnowka.pl