Niedziela Palmowa

 1. Msze św. w tygodniu o godz. 18.00. 
 2. Wkraczamy w Wielki Tydzień. Przeżyjmy go tak, jak powinien go przeżyć człowiek wierzący god­nie i po chrześ­ci­jańsku. Święte dni – Wielki Czwartek, Piątek i Sob­ota niech będą dla nas dni­ami szczegól­nego przeży­wa­nia mis­terium paschal­nego. Wyrazem tego niech będzie nasz udział w liturgii Triduum Paschalnego. 
 3. Wielki Czwartek– pamiątka ustanowienia Eucharys­tii i Kapłaństwa. Uroczysta Msza św. kon­cele­browana odpraw­iona zostanie o godzinie 18.00. Po Mszy św. nastąpi prze­niesie­nie Najświęt­szego Sakra­mentu do Ciem­nicyado­racja do godziny 22.00
 4. Wielki Piątek– dzień męki i śmierci Chrys­tusa. W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharys­tii. O godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia B. i adorację Najśw. Sakramentu. O godz. 18.00 jako jedna wspól­nota parafi­alna, zgro­madźmy się na Litur­gii Wielkiego Piątku z opisem Męki Pańskiej, ado­racją Krzyża i Komu­nią św., Po Komu­nii św. nastąpi prze­niesie­nie Najśw. Sakra­mentu do grobu i ado­racja do godz. 22.00. W tym dniu przynosimy skarbonki z jałmużną wielkopostną.
 5. W Wielki Piątek obow­iązuje nas post ścisły. Pod­czas ado­racji krzyża ofi­ary zbier­ane na tacę przez­nac­zone będą na utrzy­manie miejsc świę­tych w Ziemi Świętej. 
 6. W Wielką Sobotę poświęce­nie pokar­mów. W kościele parafialnym o godz. 13.00, 14.00 i 15.00.   Ptusza – 10.00, Płytnica – 10.15, Osówka – 10.45, Piecewo – 1.00, Pomiarki – 11.15, Węgierce – 11.30, Bartoszkowo – 11.45, Annopole – 12.00, Tarnowiec – 12.30, Sokolna – 12.45. Ofi­ary zbier­ane przy poświęce­niu przez­nac­zone są na kościół i  dekoracje.
 7. Liturgię Wig­ilii Paschal­nej w Wielką Sobotę rozpoczniemy o godzinie 20.00. Najpierw dokon­amy poświęce­nia ognia i Paschału na zewnątrz koś­cioła. W koś­ciele dokon­amy poświęce­nia wody i odnow­imy przeczenia chrz­cielne. Po zakończe­niu liturgii nie będzie już ado­racji przy Gro­bie Pańskim. 
 8. Rezurekcja rozpocznie się o godzinie 7.00 rano. Przy­pom­i­namy też, że w Niedzielę Zmartwychw­sta­nia Pańskiego nie będzie Mszy św. o godzinie 7.45. 
  W wielkim tygodniu będzie jeszcze okazja do spowiedzi w poniedziałek, wtorek i środę Mszą św. od godz. 17.30. 
 9. Dzisiaj po Mszy św. i w ciągu tygodnia można składać dobrowolne ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego do skrzynki przy wyjściu.
 10. Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tarnówce zaprasza dzisiaj na jarmark wielkanocny od godz. 11.30 – 13.30 w budynku ośrodka.
 11. Zapowiedzi przedślubne:
 1. Piotr Miszczak zam. w Jastrowiu i Jowita Kuś zam. w Tarnówce.
 2. Sławomir Charewicz i Justyna Kowalczyk zam. w Bartoszkowie.

 

 

 

 

 

© Copyright - www.parafia-tarnowka.pl