Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Hasłem tegorocznego dnia są słowa „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”.

25 września Kościół katolicki obchodzi już po raz 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Hasłem tegorocznego dnia są słowa „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”.

W orędziu wydanym specjalnie z tej okazji papież Franciszek przypomina, że ostatecznym sensem ludzkiej „wędrówki” na świecie jest poszukiwanie prawdziwej ojczyzny, królestwa Bożego zainaugurowanego przez Jezusa Chrystusa, które znajdzie swoje pełne urzeczywistnienie, gdy On powróci w chwale. Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości bardziej zgodnej z planem Bożym; świata, w którym wszyscy mogli by żyć w pokoju i godności. Chodzi o realizację Bożego ładu, co wymaga przyjęcia Chrystusowej Ewangelii miłości, aby zostały wyeliminowane nierówności i dyskryminacje w obecnym świecie. Nikt nie może być wykluczony, zwłaszcza migranci i uchodźcy, osoby przesiedlone i ofiary handlu ludźmi. „Obecność migrantów i uchodźców stanowi wielkie wyzwanie, ale także okazję do rozwoju kulturowego i duchowego wszystkich. Dzięki nim mamy możliwość lepszego poznania świata i piękna jego różnorodności. Możemy dojrzewać w człowieczeństwie i budować razem większe my” – podkreśla papież.

Wspólnota Sant’Egidio pod patronatem bp. Krzysztofa Zadarki i Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek organizuje zaczynający się 25 września Tydzień Modlitwy za Uchodźców „Umrzeć z nadziei”. „Dumni z postawy Polaków, którzy ofiarnie i solidarnie przyjęli w ostatnich miesiącach uciekających przed koszmarem wojny Ukraińców, nie możemy jednocześnie odwracać oczu od tragedii wielu innych uchodźców, która dzieje się na naszych oczach, również na naszych granicach” – wskazuje Wspólnota

© Copyright - www.parafia-tarnowka.pl