Wielki Post

Wielki Post to okres, w którym katolicy na całym świecie poszczą i pokutują, co ma ich przygotować do nadejścia najważniejszych świąt chrześcijańskich – Wielkanocy. Zaczyna się on w Środę Popielcową (Popielec). Jest to święto ruchome, co roku przypadające 46 dni kalendarzowych przed Świętami Wielkanocnymi.

W roku 2022 Środa Popielcowa przypada 2 marca i jest to pierwszy dzień Wielkiego Postu, który potrwa 40 dni (nie licząc niedziel). Popielec to dzień, w którym katolików obowiązuje ścisły post – osoby między 18. a 60. rokiem życia powinni ograniczyć pokarmy do jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Z kolei osoby w wieku powyżej 14 lat nie powinny jeść mięsa.

Kiedy kończy się Wielki Post w 2022 roku?

Okres wielkopostny w tym roku zaczyna się 2 marca i potrwa do soboty, 16 kwietnia. Zgodnie z obowiązującym do 1983 roku prawem kanonicznym trwał do Wielkiej Soboty i to ten dzień przyjmuje się jako moment jego zakończenia. Jednak aktualny kodeks prawa kanonicznego nie precyzuje samego dnia jego zakończenia.

W Kościele katolickim Wielki Post trwa 40 dni (bez wliczania niedziel), co w Biblii ma znaczenie symboliczne. Tyle dni Jezus Chrystus pościł na pustyni. Tyle samo czasu trwał potop mający oczyścić Ziemię z grzechów i przez taki czas Mojżesz przebywał na górze Synaj (Horeb), by otrzymać od Boga Dekalog. Przez 40 lat Żydzi wędrowali z Egiptu do Ziemi Obiecanej i tyle samo lat Izraelem władali król Dawid i jego syn Salomon. Okres ten jest traktowany jako czas nawrócenia i pokuty. Chrześcijanie przez ten czas przygotowują się na najważniejsze dla siebie święta w całym roku.

Czego nie wypada robić w Wielki Post?

Przez ten czas chrześcijanie starają się nie organizować wystawnych zabaw i imprez, skupiając się na pokucie. Zabawy i imprezy organizuje się w ostatki, które kończą się wraz ze Środą Popielcową.

© Copyright - www.parafia-tarnowka.pl