Apel bp. Edwarda Dajczaka o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie

Bp Edward Dajczak wystosował krótki komunikat: 

Mając na uwadze powagę sytuacji w naszej części Europy, proszę, aby we wszystkich kaplicach i kościołach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej modlić się w czasie Mszy świętych w intencji pokoju na Ukrainie, dodając wezwanie w modlitwie powszechnej, jak i odśpiewując Suplikację na zakończenie celebracji.

Prośmy – za wstawiennictwem św. Cyryla i Metodego, apostołów Słowian – o pokój i pomyślność dla Europy. Ufam, że dzięki wspólnej i wytrwałej modlitwie, również w intencji ludzi sprawujących władzę, uda się zażegnać widmo wojny i cierpienia tysięcy ludzi.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzesk

© Copyright - www.parafia-tarnowka.pl