Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 2022

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzimy w siódmą niedzielę wielkanocną. Zbliża się koniec okresu wielkanocnego, którego zakończeniem będzie uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

 

O Wniebowstąpieniu Pana Jezusa mówią dwaj Ewangeliści: „Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba” (Mk 16, 19). Wydarzenie to nieco obszerniej relacjonuje św. Łukasz: „Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba” (24, 50-51). Apostołowie nie byli zachwyceni odejściem Pana. Myśleli po ludzku, bo każde rozstanie jest połączone ze smutkiem, często ze łzami, to rozstanie jednak było inne. Pan Jezus wyjaśniał im, że wraca do Ojca, skąd wyszedł, aby otrzymać należną Mu chwałę, a z nimi pozostanie na zawsze: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił” (J 3, 13).

 

Jezus przed swym odejściem uspokaja Apostołów, mówiąc: „Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie” (J 14, 27-29). 

 

Zbawiciel podaje Apostołom jeszcze inny powód swego odejścia i powrotu do Ojca: Zesłanie Ducha Świętego i Jego powtórne przyjście. „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi, ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” (J 14, 16-18).

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa jest wywyższeniem naszej ludzkiej natury przez Syna Bożego do chwały Bożej, do udziału w życiu Trójcy Świętej. W pacierzu mówimy, że zasiada On po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. „Przez prawicę Ojca rozumiemy chwałę i cześć Bóstwa, gdzie Ten, który istniał jako Syn Boży przed wszystkimi wiekami, jako Bóg i współ istotny Ojcu, zasiadł cieleśnie po Wcieleniu i uwielbieniu Jego Ciała” (KKK 663). 

 

Co nam mówi i do czego nas wzywa dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego? Przede wszystkim wskazuje na rzeczywistość nieba. Jezus swego dzieła Odkupienia dokonał po to, abyśmy razem z Nim mogli się znaleźć właśnie w niebie. Przed swym odejściem mówił: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele… Idę przecież przygotować wam miejsce” (J 14, 2). A św. Paweł Apostoł powiada: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9). Wniebowstąpienie Pańskie przekazuje nam również radosną prawdę, że w niebie mamy Pośrednika, który będąc człowiekiem, zna naszą ludzką naturę, nasze skłonności do zła i dobra i nas miłuje. „Jezus Chrystus, po wejściu raz na zawsze do sanktuarium niebieskiego, wstawia się nieustannie za nami jako Pośrednik, który zapewnia nam nieustannie wylanie Ducha Świętego” (KKK 667).

 

Tę prawdę wiary eksponuje św. Jan Apostoł, mówiąc: „Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, ale również za grzechy całego świata” (1 J 2, 1-2). Wniebowstąpienie ukazuje nam całą prawdę o Zbawicielu i naszym życiu stworzonym do wieczności. 

 

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego –  29.05.2022 r.

 1. Od poniedziałku do piątku trwać będzie biały tydzień dzieci, które przystąpiły w tym roku do I Komunii św. 
 2. W tygodniu Msze św. o godz. 18.00 wraz z Nabożeństwem majowym do wtorku, od środy nabożeństwo czerwcowe.  
 3. We wtorek święto Nawiedzenia N.M.P. – zapraszamy na Mszę św. odpustową.  
 4. W środę wsp. św. Justyna męczennika. W naszej parafii o godz. 16.00 młodzież przystąpi do sakramentu Bierzmowania, którego udzieli ks. Bp. K. Zadarko.  
 5. W I czwartek miesiąca adoracja Najśw. Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych o godz. 17.30. Kancelaria czynna będzie po Mszy św.  
 6. W I piątek miesiąca wsp. św. męczenników Karola Lwangi i towarzyszy. Odwiedziny chorych z komunią św. od godz. 9.00. Ks. wikariusz odwiedzi chorych w sobotę.  
 7. Za tydzień przeżywać będziemy niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

 

 

INTENCJE MSZALNE 29.05 – 05.06.2022

Niedziela  29.05.

7.45 + Józefa, Anna, Marceli, Michał Pańczyniak, Wiktoria, Stanisław, Janina, Weronika i Bronisław Kozłowscy.

11.00 – W intencji dzieci pierwszokomunijnych.

13.00 – W intencji dzieci, które przeżywają rocznicę I Komunii św.

——————————————————————————————————————-

Poniedziałek 30.05.

18.00 + Zbigniew Rzepa ( 1 r.śm.).

——————————————————————————————————————-

Wtorek  31.05.

18.00 – O łaskę nieba dla Anieli i Bronisława Olejnik.

——————————————————————————————————————-

Środa  01.06.

16.00 – Bierzmowanie.

18.00 + Jan, Katarzyna, Zygmunt, Józef, Danuta i zm. z rodziny.

——————————————————————————————————————-

Czwartek  02.06.

18.00 + Stanisław Wałcerz

18.00 – O pojednanie, przebaczenie, wiarę i prawdziwą Bożą miłość dla Jadwigi i Michała z dziećmi i w int. P. Bogu wiadomej.

——————————————————————————————————————-

Piątek 03.06.

18.00 – O pojednanie, przebaczenie, wiarę i prawdziwą Bożą miłość dla Jadwigi i Michała z dziećmi i w int. P. Bogu wiadomej.

18.00 – Przez wstawiennictwo św. J. M. Vianneya o Boże błog, opiekę M.B. i dary Ducha Świętego dla ks. proboszcza – int. od wspólnot z parafii.

——————————————————————————————————————-

Sobota 04.06.

18.00 + Stanisław Jędryka – od sióstr i braci z rodzinami.

18.00 – Int. wynagradzająca M.B. za bluźnierstwa, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę i nienawiść wobec Maryi, z prośbą o błog., obfite łaski i dary Ducha Świętego dla Danuty i Henryka z rodziną, dla biorących udział w rekolekcjach, czcicieli krzyża P.J. konającego i M.B., dla ks. Bp. K. Włodarczyka, ks. rekolekcjonisty i ks. z Górki Kl.

——————————————————————————————————————-

 Niedziela  05.06.

 7.45 + Rodzice: Władysława i Stanisław Ślażyńscy, Marianna i Józef Świątkowscy.

11.00 + Władysław, Stefania i Lech Grabowski.

——————————————————————————————————————-

 

Dni Krzyżowe

Wniebowstąpienie Pańskie jest uroczystością obchodzoną obecnie 40. dnia po Wielkanocy lub w niedzielę przypadającą po 40 dniu. W Polsce od 2004 r. na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski obchodzi się Wniebowstąpienie Pańskie w niedzielę przed uroczystością Zielonych Świąt. Istotą tej uroczystości jest odejście Chrystusa do Ojca, udział Chrystusowego człowieczeństwa w pełnej chwale Boga Ojca.

Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością Wniebowstąpienia. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470 biskup diecezji Vienne – Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny.
Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wówczas, idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze danego miasta, lud – wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji. Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Poleca się też organizować procesje błagalne. W poniedziałek poleca się odprawić Mszę św. „w okresie zasiewów”, we wtorek – „o uświęcenie pracy ludzkiej” i we środę – „za głodujących”.

Dni między Wniebowstąpieniem Pańskim a Zielonymi Świętami są czasem modlitwy o dar Ducha Świętego. Dlatego od piątku przed obecnym Wniebowstąpieniem Pańskim odprawiamy Nowennę do Ducha Świętego poleconą Kościołowi przez papieża Leona XIII w roku 1895 i 1897.

INTENCJE MSZALNE 22 – 29.05.2022

Niedziela  22.05.

7.45 + Józef Hrynkiewicz.

11.00 – O Boże błog. i opiekę M.B. dla członkiń Róży św. M. Kolbe.

——————————————————————————————————————-

Poniedziałek 23.05.

18.00 – O łaskę zdrowia dla Haliny za wstawiennictwem M.B..

18.00 + Ryszard Aszyk

——————————————————————————————————————-

Wtorek  24.05.

18.00 – W intencji Mai z ok. urodzin.

——————————————————————————————————————-

Środa  25.05.

18.00 + Jan i Helena Chruściel.

18.00 + Leokadia i Józef Golik.

——————————————————————————————————————-

Czwartek  26.05.

18.00 + Bronisława Nowacka ( z ok. dnia matki).

18.00 + Bronisława Gajewska ( 11 r.śm.), Grzegorz (3 r.śm.) i zmarli z rodziny.

——————————————————————————————————————-

Piątek 27.05.

18.00 + Stanisława Muszyńska ( w roczn. urodzin.).

18.00 + Henryk i Wanda – int. od córki z mężem i dziećmi.

——————————————————————————————————————-

Sobota 28.05.

18.00 + Roman (15 r.śm.), Natalia, Jadwiga, Tadeusz, Teresa i Brunon.

18.00 + Genowefa i Jan Maligłówka, Zofia i Marian Łój oraz zmarli z rodzin Zawadzkich i Maligłówka.

——————————————————————————————————————-

Niedziela  29.05.

7.45 + Józefa, Anna, Marceli, Michał Pańczyniak, Wiktoria, Stanisław, Janina, Weronika i Bronisław Kozłowscy.

11.00 – W intencji dzieci pierwszokomunijnych.

13.00 – W intencji dzieci, które przeżywają rocznicę I Komunii św.

——————————————————————————————————————-

 

6 Niedziela Wielkanocna –  22.05.2022 r.

 1. W tygodniu Msze św. o godz. 18.00 wraz z Nabożeństwem majowym. 
 2. We wtorek wsp. N.M.P. Wspomożycielki Wiernych. Po Mszy św. w sali na plebanii spotkanie grupy synodalnej. 
 3. Kancelaria parafialna czynna jest w środę po Mszy św. 
 4. W czwartek wsp. św. Filipa Neri. Adoracja Najśw. Sakramentu i nabożeństwo majowe o godz. 17.30. O godz. 19.00 spotkanie dzieci pierwszokomunijnych. 
 5. W sobotę o godz. 11.00 spowiedź dzieci i rodziców przed I Komunią św. Dzieci rocznicowe proszę, by skorzystały ze spowiedzi św. w ciągu tygodnia. 
 6. Od poniedziałku do środy trwać będą tzw. Dni Krzyżowe, czyli dni modlitw o urodzaje. Zapraszam na wspólną modlitwę o dobre plony tego roku szczególnie rolników. 
 7. W związku z I Komunią dzieci w przyszłą niedzielę proszę, aby skorzystać z udziału we Mszy św. o godz. 7.45 lub 13.00.

5 Niedziela Wielkanocna –  15.05.2022 r.

 1. W tygodniu Msze św. o godz. 18.00 wraz z Nabożeństwem majowym. 
 2. W poniedziałek święto św. Andrzeja Boboli – patrona Polski. 
 3. Kancelaria parafialna czynna jest w środę po Mszy św. 
 4. W czwartek adoracja Najśw. Sakramentu i nabożeństwo majowe o godz. 17.30. Po Mszy św. na plebanii spotkanie Koła Misyjnego, a w kościele o godz. 19.00 spotkanie dzieci pierwszokomunijnych. 
 5. W piątek po Mszy św. spotkanie rodziców i dzieci klasy IV w związku z rocznicą I Komunii 

INTENCJE MSZALNE 15 – 22.05.2022

Niedziela  15.05.

7.45 – O Boże błog., zdrowie i opiekę M.B. dla członków Róży św. Anny

11.00 – W int. o. Adama z ok. 7 rocznicy święceń kapłańskich – o dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę M.B. w pracy misyjnej.

——————————————————————————————————————-

Poniedziałek 16.05.

18.00 – O łaskę nieba dla Zofii Mazurek.

18.00 – Za zmarłych z rodziny Iwańskich, Kaczmarczyk, Drożdż i dusze w czyśćcu.

——————————————————————————————————————-

Wtorek  17.05.

18.00 + Kazimierz Muszyński ( w roczn.śm.).

——————————————————————————————————————-

Środa  18.05.

18.00 + Andrzej Bylicki (34 r.śm.) – int. od dzieci.

18.00 – Dziękczynno-błagalna z ok. 53 roczn. ślubu Jolanty i Andrzeja z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w całej rodzinie.

——————————————————————————————————————-

Czwartek  19.05.

18.00 + Gertruda Żalgiewicz (4 roczn.śm.).

18.00 – O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Julii z ok. 18 urodzin.

——————————————————————————————————————-

Piątek 20.05.

18.00 – W int. Danuty i Henryka z rodziną o zdrowie, Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa, w intencjach przez nich zanoszonych oraz za ks. bp. K. Włodarczyka, wspólnoty krzyża i kapłanów.  

18.00 + Helena ( 12 r.śm.), Józef (11 r.śm.), Halina (36 r.śm.) i Jadwiga Tereszczuk.

——————————————————————————————————————-

Sobota 21.05.

18.00 + Mieczysław Szweda (1 r.śm.).

18.00 + Stefan Stemplowski ( z ok. urodzin) i zmarli rodzice.

——————————————————————————————————————-

Niedziela  22.05.

7.45 + Józef Hrynkiewicz.

11.00 – O Boże błog. i opiekę M.B. dla członkiń Róży św. M. Kolbe.

——————————————————————————————————————-

 

8 maja 2022 – Niedziela Dobrego Pasterza

Czwartą niedzielą wielkanocną, niedzielą „Dobrego Pasterza” – rozpoczyna się  w kościele katolickim 59 światowy tydzień modlitw o święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Niech więc czas obecnego tygodnia będzie dla każdego z nas wielkim modlitewnym wołaniem o „robotników na żniwo Pana”– zwłaszcza z naszej parafii.

Niech też będzie czasem modlitewnej wdzięczności względem Boga za tych, którzy pośród nas w kościołach i kaplicach oraz w naszych środowiskach pracują oddając swoje siły, zdrowie i talenty w służbie Bogu i innym.

Zachęcamy zatem do liczniejszego udziału – zwłaszcza w nabożeństwie różańcowym oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. 

INTENCJE MSZALNE 08.05.2022

Niedziela  08.05.

7.45 + Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz zm. z rodzin: Stępień, Bukalskich, Sławskich, Cedro, Binięda, Kidackich, Nowak i Radke.

11.00 – O Boże błog., opiekę M.B. dla Stanisława z ok. imienin.

——————————————————————————————————————-

Poniedziałek 09.05.

18.00 + Józef Golik ( w roczn. śm.).

——————————————————————————————————————-

Wtorek  10.05.

18.00 – W int. Danuty i Henryka z rodziną o zdrowie, Boże błog., opiekę M.B. i św. Józefa, w intencjach przez nich zanoszonych oraz za ks. bp. K. Włodarczyka, wspólnoty krzyża i kapłanów.

——————————————————————————————————————-

Środa  11.05.

18.00 + Franciszka, Sabina i Antoni Draszawka.

18.00 + Jan Najberg ( w 30 roczn. śm.) oraz Janina i Marek.

——————————————————————————————————————-

Czwartek  12.05.

18.00 + Marcin.

18.00 + Jerzy Muszyński ( od uczestników pogrzebu).

——————————————————————————————————————-

Piątek 13.05.

18.00 + Weronika Maćkowiak (od uczestników pogrzebu).

18.00 + Stanisława Kowalska ( 7 r.śm.), Roman, Stanisław i Marian Macios.

——————————————————————————————————————-

Sobota 14.05.

18.00 – O Boże błog., zdrowie, opiekę M.B. dla Zofii z ok. imienin.

18.00 – O radość życia wiecznego dla Zofii Mazurek.

——————————————————————————————————————-

 Niedziela  15.05.

7.45 – O Boże błog., zdrowie i opiekę M.B. dla członków Róży św. Anny

11.00 – W int. o. Adama z ok. 7 rocznicy święceń kapłańskich – o dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę M.B. w pracy misyjnej.

——————————————————————————————————————-